'Mahalle baskısı' uyarısı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, konjonktürel gelişmelere bağlı oluşan mahalle baskısının da tarafsızlığı ortadan kaldıracağını söyledi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası katılımlı Yargı Etiği Sempozyumu'nda konuşan Kılıç ahlaki ve etik değerlerin yargıcın iç dünyasının sorunu olduğunu belirtirken Kılıç, şunları söyledi: "Hakim, tarafsızlığını etkileyecek öznel duygularına, ideolojisine, düşüncelerine, kutsallarına, dostluk ve düşmanlık hislerine karşı kayıtsız kalmak zorundadır. Konjonktürel gelişmelere bağlı oluşan mahalle baskısı, kendini koruma iç güdüsü ve dışlanma korkusu hakim tarafsızlığını ortadan kaldıran ve meslek onuruyla bağdaşmayan olumsuzluklar olarak sıralanabilir." Sempozyumda konuşan Adalet Bakanı Sadullah Ergin de hakimlerin taşıması gereken nitelikler bakımından tarihindeki en dikkat çekici tanımlamanın Mecelle'de yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Buna göre hakim; hakim, fehim, müstakim ve emin, mekin ve metin olmalıdır. Bugün ki ifadesiyle hakim akıllı, adaletli olmalıdır. Anlayışlı olmalıdır. İnsanlar arası ilişkilere vakıf olmalı, doğru sözlü, ahlaklı, güvenilen, şeref sahibi olmalıdır. Etki altında kalmamalıdır." Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu ise bir yasal metin olarak hakimin taşıdığı özelliklerin bulunmadığını belirterek, "Böyle bir yasal düzenlemeye şahsen ve kurumsal olarak karşı değiliz" diye konuştu.


BİZE ULAŞIN