Eşcinselliğe ihraç yasaya girecek

TSK disiplin cezalarını baştan düzenleyerek ‘ceza puanı’ sistemine geçiyor. Personele belli bir puana ulaştıktan sonra ceza verilmesi öngörülüyor. İlk kez kanuna giren ve en ağır disiplin suçu kabul edilen eşcinselliğin cezası ise meslekten atılma

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin TSK'daki disiplin cezaları nedeniyle Türkiye'ye üst üste verdiği mahkumiyet kararları üzerine Genelkurmay Başkanlığı, disiplin cezalarını sil baştan düzenledi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın bugün Bakanlar Kurulu'nda sunumunu yapacağı tasarı "ceza puanı" gibi radikal düzenlemeler içeriyor. Tasarıya göre, askerlikte disiplin suçu olarak kabul edilen her davranışın bir ceza puanı olacak. Bu ceza puanları sicillere işlenecek.

KADEMELİ CEZA SİSTEMİ


Belirli bir ceza punanına ulaşan personele "Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Terfi Durdurma ve Meslekten Atılma " şeklinde kademeli cezalar uygulanacak.

HANGİ CEZAYI KİM VERECEK?

Disiplin cezaları, "Disiplin Amiri, Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu" şeklinde üç aşamalı bir mekanizma tarafından uygulanacak. Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme cezaları Disiplin Amirleri tarafından; Terfi Durdurma cezası, Disiplin Kurulu'nun kararıyla, Meslekte Atılma cezası amirlerin isteği üzerine kurumun Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilecek.

Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun disiplin amirinin isteğinin dışında ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmayacak. Cezayı ya kabul ya da reddedecek. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorunda olacak.

ÖNCE SAVUNMASI ALINACAK

Askeri personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemeyecek. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Disiplin cezaları personelin "özlük dosyasına" işlenecek. Meslekten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından belirli süre geçtikten sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının "özlük dosyasından" silinmesini isteyebilecek. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilecek. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün olacak. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşecek. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvuru yolu açık olacak.

EŞCİNSELLER ORDUDAN ATILACAK


Tasarıda, eşcinsel ilişki, "gayri tabii mukarenet" şeklinde tanımlandı. Buna göre, eşcinsellik en ağır disiplin suçu olarak kabul edilecek ve meslekten atılma cezası uygulanacak. TSK'da meslekten atılma cezaları, adam öldürme, ağır hapis veya bir seneden fazla hapis cezası alma, Askeri mahkemeler tarafından üç aydan fazla hapis cezası alanlar, rüşvet ve dolandırıcılık, yolsuzluk yapma, devlet sırlarını açığa çıkarma gibi suçlarda veriliyor.

Eşcinsellik, TSK'nın farklı düzenlemelerinde farklı isimler altında ceza nedeni sayılıyor. Bu nedenle ordudan atılan çok sayıda rütbeli de bulunuyor. Ancak tasarıyla eşcinsellik ilk kez disiplin hukuku kapsamında "gayri tabii mukarenet" adı altında açıkça nitelendi. Tasarıda disiplin ve ahlaki suçlar nedeniyle verilen atılma kararları YAŞ'a gitmeyecek. Ancak bu kararları yargı yolu açık olacak.

DİSKO CEZASI KALKACAK


Mevcut Askeri Ceza Kanunu'nda; Astsubaylardan başlayan ve orgenerale kadar uzanan rutbeliler ile Milli Savunma Bakanı'nın kendi iradeleri doğrultusunda 2 günden, 28 güne kadar verebildikleri "oda hapsi" cezası kalkacak. Kamuoyunda "disko" olarak bilinen oda hapsi yerine haftasonu iznine çıkmama cezası uygulanacak. Böylece AİHM tarafından Türkiye'ye hakkında bu nedenle açılan bir çok dava düşmüş olacak.

EŞCİNSELLER İSYANDA

İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Okşan Öztok, eşcinselliğin ordudan atılma nedeni olarak yer almasına sert tepki gösterdi. ABD'de eşcinsellere askerlik yaptırıldığını anımsatan Öztok, şunları kaydetti: "Tamamen insan haklarına aykırı. Bir kişinin yaptığı görevle, hayatındaki tercihleri ayrıldır. Yaptığı yedi içtiği ile görevi arasında ilgi olmamalı. Hiçbir tercih vatani görevi yerine getirmeye engel olmamalı."

Kaynak: Milliyet

BİZE ULAŞIN