İkinci demokratikleşme paketi için 15 gün süre

Başbakan Erdoğan 63 maddelik reform paketi için talimat verdi. Pakette, askeri okulların müfredatı, siyasi partiler kanunu, seçimler, etnik ayrımcılık var

Başbakanlık, AK Parti Kongresi'nde açıklanan 63 maddelik dev reform paketinin uygulamaya konması için seferberlik başlattı. Başbakan Tayyip Erdoğan, reform paketinin detaylarının hızlı bir şekilde çalışılması için Başbakanlığa kesin talimat verdi. Erdoğan, 63 maddeye ilişkin mevzuattaki mevcut durum, yapılması gerekenler ve alternatifler üzerinde çalışılmanın 15 gün içinde tamamlanması talimatı verdi. Çalışmada öncelikli ele alınan maddeler şöyle:
TSK İÇ HİZMETLER: 63 madde içinde yer almayan TSK İç Hizmet Kanunu 35. maddede yer alan "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır" şeklindeki ifadenin darbelere yasal dayanak oluşturduğu ifade ediliyor. Maddenin değiştirilmesine yönelik çalışma Başbakanlık'ta tamamlandı.
ASKERİ OKULLAR: Talim ve Terbiye Kurulu'nun askerin gönderdiği müfredatın denetiminde onay makamı olmaktan çıkarılması, askeri müfredat üzerinde sivillerin tam kontrolünün sağlanması isteniyor. Askeri okul müfredatının hazırlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşlarla tam bir eşgüdüm öngörülüyor.
SİYASİ PARTİLER KANUNU: Partilerin kapatılmasının tamamen kaldırılması, parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler ile siyasete katılmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması konuları çalışılırken, dokunulmazlıklar yeniden ele alınacak. Ayrıca seçimlerle ilgili mevzuaat gözden geçirilmesi, Yüsek Seçim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması için ele alınıyor.
ETNİK AYRIMCILIĞA SON: Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan hükümlerin ayıklanması için ayrı bir çalışma yürütülüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik nefret suçuna ilişkin düzenleme yapıyor.
KİŞİSEL VERİLER: Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin yenilenmesi konusu öncelikli olarak ele alınıyor. Jandarmanın sivil bir yapıya dönüştürülmesine çalışılıyor.

BİZE ULAŞIN