Süper temyiz mahkemesi değilsiniz

Adalet Bakanlığı, Twitter yasağını kaldıran kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa ve yasalardan aldığı yetkiyi aştığını belirterek, "AYM süper temyiz mahkemesi değildir" dedi

Adalet Bakanlığı, Twitter kararı için "Anayasa Mahkemesi, süper temyiz mahkemesi değildir" açıklamasını yaptı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin, bireysel başvurular üzerine aldığı ve twitter'a ulaşıma açtığı kararı eleştirildi. Bakanlığın açıklamasında, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa ve yasalardaki yetkilerini aştığı ve yetki alanını genişlettiği belirtilerek karar şöyle eleştirildi: "Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurular yönünden kendisine doğrudan başvurulabilecek ilk derece mahkemesi olmadığı gibi, ilk derece mahkemeleri ile diğer yüksek mahkemelerin kararlarını her türlü hukuka aykırılık sorunu açısından inceleyebilecek bir süper temyiz mahkemesi de değildir." Bireysel başvurunun mevzuat hükümlerinin hatırlatıldığı açıklamada, "Twitter kararına konu olayda talep sahipleri, olağan yargı yollarına müracaat etmeden doğrudan bireysel başvuruda bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin, bu başvuruyu, daha işin başında kabul edilemez bularak esasa girmeksizin usulden reddetmesi, Anayasa'nın 148. maddesi ve 6216 sayılı Kanun'un amir hükümleri gereğidir" denildi.

'HERKES BAŞVURUR'
Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapamayacağı bildirilen açıklamada, ilk derece mahkemelerinin kararlarını temyizen inceleme ve karara bağlama yetki ve görevinin sadece Yargıtay ve Danıştay'a ait olduğu vurgulandı. Kararın yaratacağı sorunlara da şu ifadelerle dikkat çekildi: "Anayasa Mahkemesi, verdiği bu kararla, bireysel başvurularda kendisini ilk derece mahkemesi konumuna getirmektedir. Bu karar, hakkının ihlal edildiğini düşünen pek çok kişinin doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmasına yol açacaktır." Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin kararının, "Twitter'ın Türk hukukunu ve mahkeme kararlarını tanımama ve uygulamama konusundaki ısrarcı tutumunu güçlendireceği"ne de vurgu yaptı.

'KARARDAN DÖNÜLMELİ'
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu da Anayasa Mahkemesi'nin kararı için "Umarım ki bu yanlıştan dönsünler" dedi. Kuzu şöyle konuştu: "Twitter, Türkiye'yi tanımıyor, vergi ödemiyor. 15 milyondan fazla insan bunu kullanıyor mahkeme kararlarını hiçe sayıyor, adam yerine koymuyor Türkiye'yi. Biz bunun kavgasını veriyoruz, Mahkeme de onlara destek oluyor, sorun bu kadar net. Dolayısıyla yani bu karardan bir an önce dönmek lazım." Burhan Kuzu, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen Twitter hakkında bir yerel mahkemenin kapatma kararı alıp alamayacağına ilişkin ise şunları söyledi: "Tabii ki alabilir. Vatandaş müracaat etmiştir. Kapanmasını arzu eder ve TİB de kapatır."

'JÜRİSTOKRATİK EĞİLİM
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, Ahmet İyimaya "Anayasa Mahkemesi'nin, kurucu hukukun kendisine tanıdığı yetkinin tabii sınırlarını aşma ve jüristokratik (yargıçlar yönetimi) eğilimleri öne çıkarma görüntüsü içinde olduğunu" söyledi. İyimaya Anayasa Mahkemesi'nin kendisini yasama organı yerine koymasının düşünülemeyeceğini vurgu yaparak Twitter kararından birkaç gün önce "ivedi hallerde bakanlığın cevabının beklenemeyebileceği" yönündeki içtüzük değişikliğinin, anayasaya aykırılığın ötesinde, bir jüristokrasi karinesi olduğunu kaydetti. İyimaya, ayrıca "Türkiye'de temsilci bulundurma, itirazların reddedildiği erişim kararlarını uygulama, vergi ödeme gibi yükümlülüklerinden herhangi birisinin ihlalinin, kapatma sebebi sayacak bir yasal düzenleme yapılabilir" dedi.
BİZE ULAŞIN