Kırım Tatarları için yol haritası

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından Türkiye'nin Kırım Tatarları için izleyeceği yol haritası da belli oldu. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın önceki gün konuğu olan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na da "yanınızdayız" mesajı verdiği öğrenildi. Görüşmede, bir dizi tedbir ve hedef belirlendi. Türkiye'nin tüm bölgesel aktörlerle Kırım Tatarları'nın durumu ve talepleri için başlattığı diplomatik girişimlerin yol haritası şu 4 ana adımdan oluşuyor:

1-GERİ GÖÇ KESİLMEMELİ:
Tatarlar uzun yıllar önce göç etmek zorunda kaldığı Kırım'a geri dönmeye başlamıştı. Tatarların en büyük endişesi, yeni durumun bu dönüşü kesmesi ve tekrar göçlerin başlaması. Tatarların güven içinde dönüşlerinin devam etmesi adına girişimlerde bulunulacak.

2-GÜVENLİK:
Tatarların güvenlik endişesine karşı mal ve can güvenlikleri için başta Rusya olmak üzere tüm aktörlerle ve tüm platformlarda diplomasi yürütülecek. Kırım'ın kozmopolit ve huzurlu yapısı üzerinde durulacak bu yapının bozulmaması çağrısı yapılacak.

3-EKONOMİK YARDIM:
Tatarların sosyal ve ekonomik hayata adaptasyonları için Türk yardım kuruluşları ile her türlü yardım iletilecek. Bu çerçevede Tatarlara yardım götürecek kuruluşlara her türlü lojistik destek verilecek. TİKA da yardım sağlayacak.

4-ASİMİLASYONA ÖNLEM:
Tatarların asimile olmaması için devrede olunacak. Öncelikle Tatarca'nın Kırım'da resmi dil olarak kabul edilmesi için çalışılacak.
BİZE ULAŞIN