Askeri yargıya yeni düzen getiriliyor

ASKERİ yargıda, sivil yargıdaki HSYK benzeri Askeri Hakimler Kurulu oluşturulmasını öngören tasarı dün Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kurul Milli Savunma Bakanı ile Milli Savunma Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilen dört üyeden oluşacak. Kurulu yönetmek ve temsil etmek üzere Milli Savunma Bakanı Kurula başkanlık edecek. Kurul, askeri hakimlerle ilgili mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, yıllık ve mazeret izinleri dışındaki her türlü izinleri verme, birinci sınıfa ayırma ve birinci sınıf olma, disiplin cezası verme ve disiplin cezalarını sicilden silme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapacak. ANKARA
BİZE ULAŞIN