Zaman yine çarpıttı

Kültür Bakanlığı geçtiğimiz yıl korsan baskılara ve tahrifata karşı Bediüzzaman’ın eserlerini koruma altına almıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan orijinal metin bir CD olarak 17 yayınevine dağıtılmış ve 6 yayınevi Kültür Bakanlığı'ndan bandrol almıştı. İsteyen yayınevinin orijinaline uygun olarak Risale-i Nur Külliyatı’nı basabileceği kamuoyuna duyurulmuştu. Yıllarca bu eserleri tahrif eden ve korsan baskılarını yapan Paralel örgütün gazetesi Zaman, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararını çarpıtarak bu Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini duyurdu. İşte o yalan haberin arka planı…

Zaman yine çarpıttı
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI GERİYE DÖNÜK UYGULANAMAZ

Anayasamızın 153 üncü maddesinde, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının gerekçesi yazılmadan açıklanamayacağı ve yürürlüğe giremeyeceği hükme bağlanmıştır. Aynı madde hükümlerine göre Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları geriye de yürümez; tam tersine, iptal kararının bir yılı aşmamak üzere daha ileri bir tarihte yürürlüğe gireceği Anayasa Mahkemesinin karar metinlerinde belirtilebilir. Böyle bir belirtme olmadığı durumlarda, karar sadece Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Kaldı ki; şu ana kadar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 47. maddesinin iptaline yönelik Resmi Gazete'de yayımlanmış bir karar bulunmamaktadır.

Risale-i Nurların Bandrol sorunu çözülüyor

YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN GEÇERLİDİR

Ayrıca, Anayasa, kişilerin hukuka olan güvenlerini korumak ve toplum düzeninde istikrarı muhafaza etmek amacıyla, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının kesinlikle geçmişe yürümeyeceğini veya yürütülemeyeceğini hükme bağlayarak; iptal kararının yürürlüğe girdiği güne kadar yapılan hukuki işlemlerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu konusunda herhangi bir tereddüte yer bırakmamıştır. Bu kapsamda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 47. maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan "Eser Sahibi Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) Olan Eserler Üzerindeki Hakların Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Kullanılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı"nın ve bu karara dayanılarak gerçekleştirilen işlemlerin hukuka uygunluğu ve geçerliliği konusunda hiç bir şüphe bulunmamaktadır.

İŞLEM HUKUKA UYGUNDUR

Bu kapsamda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 47. maddesinin ve maddeye dayanarak yürürlüğe konulan "Eser Sahibi Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) Olan Eserler Üzerindeki Hakların Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Kullanılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı"nın yürürlükte olduğu ve öngördüğü hükümler çerçevesinde yapılan işlemlerin hukuka uygunluğu ve geçerliliği konusunda hiçbir şüphe bulunmamaktadır.


Kaynak: Sabah.com.tr
BİZE ULAŞIN