"Siyasi emeller için liseleri kullanmayın"

Son günlerde liselerde yaşanan provokatif eylemlere yönelik basın açıklaması yapan Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanı Ekrem Varol "Üzülerek takip ettiğimiz arkadaşlarımızın çalışmalarında liselerimizi sert ideolojik tartışmaların, kuru siyasi çekişmelerin merkezi haline getirmeyi amaçlayan girişimler bulunduğunu gözlemliyoruz. Türkiye'de bulunan tüm lise öğrencileri adına diyoruz ki bu yanlış tutumdan bir an önce dönün" dedi.

Siyasi emeller için liseleri kullanmayın

Liselerin siyasi ve ideolojik kamplaşmanın yapılacağı mekanlar olmadığını kaydeden Başkan Varol "Bu mekanlar milletimizin ve devletimizin el birliğiyle oluşturdukları ve bizim bilim tahsil edip vatana, millete ve gücümüzün yettiği kadar tüm insanlığa faydalı olacağımız eğitim yerleridir." ifadelerini kullandı. Başkan Varol açıklamasında şunları kaydetti:

ÖĞRENCİLERİ BİZ TEMSİL EDİYORUZ

"Demokratik seçimlerle, Türkiye'de öğrenim gören her arkadaşımızın oylarını kullanmak suretiyle seçtikleri Türkiye Öğrenci Meclisi başkanı olarak, 81 ile ve 919 ilçede 51.603 eğitim kurumundaki 18 milyon öğrenci arkadaşımın bana vermiş olduğu yetki üzerine bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Son günlerde "Türkiye Liseliler Birliği" isminde bir oluşumun düşüncelerini kamuoyuyla paylaştıklarını gördük. Elbette Türkiye'de liselerimiz yasalar çerçevesinde istedikleri oluşumun içerisinde olabilirler. Farklı dernekler, platformlar oluşturabilirler. Hatta bunların yapılması liselerimizde eğitim kalitesinin gelişimi bakımından bir zorunluluktur. Ancak Türkiye'de lise öğrencilerini temsil kabiliyetine sahip tek kurum, Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığıdır.

LİSELERDEKİ KİRLİ OYUNA DİKKAT

BU YANLIŞ TUTUMDAN DÖNÜN

Herkes oluşturduğu platform ya da dernekle belli bir grubu, bir ideolojiyi, bir fikri temsil edebilir. Fakat Türkiye'deki tüm lise öğrencilerini temsil ediyoruz, onlar adına konuşuyoruz şeklinde davranamaz. Aksi halde bizlere oy vererek temsilci seçen milyonlarca arkadaşımızın iradesini çiğnemiş olurlar. Böylesine bir girişim üzülerek söylüyorum ki adında birlik vurgusu olan bu arkadaşlarımızın girişimini ayrılıkçılığa götürür. Tüm liseleri temsil eden meclisimizi hiçe saymak, liselileri ben temsil ediyorum, onlar adına ben konuşuyorum demek anti demokratik bir eylem olacaktır. Geleceğin Türkiye'sinde demokrasinin daha da gelişmesini istiyor, vesayetleri ortadan kaldırmak özgürlükleri geliştirmek istiyorsak öncelikle kendi aramızdaki hukukta demokratik prensiplere uymamız gerekiyor.Üzülerek takip ettiğimiz arkadaşlarımızın çalışmalarında liselerimizi sert ideolojik tartışmaların, kuru siyasi çekişmelerin merkezi haline getirmeyi amaçlayan girişimler bulunduğunu gözlemliyoruz. Türkiye'de bulunan tüm lise öğrencileri adına diyoruz ki bu yanlış tutumdan bir an önce dönün.

BU YAKLAŞIM KİMSEYE HAYIR GETİRMEZ

Liseler siyasi ve ideolojik kamplaşmanın yapılacağı mekanlar değildir. Bu mekanlar milletimizin ve devletimizin el birliğiyle oluşturdukları ve bizim bilim tahsil edip vatana, millete ve gücümüzün yettiği kadar tüm insanlığa faydalı olacağımız eğitim yerleridir. Bilim ve irfan yuvalarıdır. Bu hususun çok iyi bilinmesi gerekir. "Gericiliğe meydan verilmeyecek" gibi artık 28 Şubat günlerinde kalmış, toplumu ilerici - gerici diye bölen toplumun bir kısmının değerlerini sürekli biçimde aşağılayan bu yaklaşım kimseye bir hayır getirmez.

HERKES BU ÜLKEDE EŞİT HAKLARA SAHİP

Liselerimizde Türkiye'de bulunan tüm değerlerin özgürce temsil edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması için hep birlikte çalışmalıyız. Ama bunu birbirimizi kırmadan, ötekileştirmeden, yok saymadan, öteki gördüklerimizle alay etmeden yapmalıyız. Maalesef söz konusu girişimde en basit nezaket kurallarına dikkat edilmeden böylesine tahkir edici şekilde davranılması, üstelik liseli arkadaşlarımızın bunu yapması bizi üzüyor. O arkadaşlarıma ve asıl onlara bu aklı veren akillere sesleniyorum ki; herkes, bu ülkede eşit haklara sahiptir. Kimsenin değerleri diğerlerine üstün değildir. Ne hakla olursa olsun, hiçbir kimse liselerimizde bir grup insanı rencide edecek girişimlerde bulunamaz.

VELİLERDEN ÇAĞALOĞLU LİSESİ'Nİ KARIŞTIRMAK İSTEYENLERE CEVAP!

SİYASİ EMELLER İÇİN LİSELERİ KULLANMAYIN

Bilim yuvası olan okullarımızda milletimize ait değerlerimizin yaşatılmasından kimse rahatsızlık duymamalıdır. Sadece bazı değerlerin ve anlayışların hâkim olmasını beklemek bu ülkenin demokratik gerçekliğinden uzak kalmak anlamına gelecektir. Mutlak hakikatin sadece kendisinde olduğunu düşünmek ve herkesi buna inanmaya zorlamak bizce demokratik olgunluktan uzak olduğu gibi psikolojik bir kibri de yansıtmaktadır. Bu ve benzeri anlayışlar asla liselerimizde egemen olamayacaktır.

Adı birlik olup da okullarımızda ayrılık çıkarmanın gayretinde olan arkadaşlarım. Bilimin bir izzeti ve şerefi vardır. Bizim vazifemiz çalışan, öğrenen ve üreten bireyler olmaktır. Üreteceğimiz bilgi ve yeniliklerle liselerimizin nasıl daha iyi eğitim imkanları sunacağını gelin birlikte tartışalım, geliştirelim. Bu üstün amacı bırakıp kısır siyasi emeller için liselerimizi kullanmayın.

BİZİM MÜCADELEMİZ MEMLEKETİ İLERİYE GÖTÜRMEKTİR

Biz mücadelemizi kendi değerlerimize ve kendi kardeşlerimize karşı yapmıyoruz. Bizim mücadelemiz eğitimimizi daha iyi seviyelere getirecek müspet adımlarla olacaktır. Bizim mücadelemiz kendi değerlerimize saygı duyarak, ona ilerici diğerine gerici deyip ayrıştırıcı olmaktan uzak, milli birlik ve beraberliğimize hizmet etmek ile anlam kazanacaktır. Bizim mücadelemiz, kuru söylemlerden uzak; bu memleketi; bilim, sanat ve kültür alanlarında daha da ileriye götürmek olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi: Muasır medeniyetler seviyesine gelmek ve hatta onları geçmek. İşte bizim mücadelemiz budur. Bundan başka bir çıkar yol bilmiyoruz."

BİZE ULAŞIN