Kırmızı çizgi üniter yapı

AK Parti, teşkilatlarını bilgilendirmek için referandum kitapçığı hazırladı. Yeni sistemin anlatıldığı kitapçıkta, üniter yapının ‘kırmızı çizgi’ olduğu, cumhurbaşkanlığı sisteminin de bu yapı korunarak formüle edildiği belirtildi

Kırmızı çizgi üniter yapı

AK Parti, referandum çalışmalarına hız verdi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan kitapçık, milletvekillerine, teşkilatlara ve belediyelere gönderildi. Kitapçıkta "üniter yapı" vurgusu dikkat çekti. Üniter yapının kırmızı çizgi olduğu, cumhurbaşkanlığı sisteminin bu yapı korunarak formüle edildiği belirtildi. Yeni hükümet sistemiyle Meclis'in güçlendirildiği vurgulanırken, kanun teklifini, hiçbir şarta bağlı olmadan sadece milletvekilinin yapabileceği ifade edildi.

Meclis'in "araştırma", "inceleme", "yazılı soru" ve "soruşturma" mekanizmalarıyla denetim yetkisini daha etkin biçimde kullanacağına işaret edildi. Kitapçıkta muhalefetten gelen "tek adam" ve "diktatörlük" eleştirilerine de yanıt verildi, "Güçlü bir parlamentonun diktatörlük eğilimlerine asla izin vermeyeceği, parlamentonun koyduğu kanunlar çerçevesinde icrai görev yapabilen, parlamentonun onayladığı bütçeyi kullanan, seçimle gelip seçimle gidecek olan cumhurbaşkanının diktatör olacağını iddia etmenin, mantıklı hiçbir izahı yoktur" ifadesi kullanıldı. Kitapçıkta, cumhurbaşkanlığı sisteminin, 2007 yılındaki Anayasa değişikliğiyle başlayan dönüşümün devamı olduğuna vurgu yapıldı ve yeni sistemle yürütmede iki başlılığın ortadan kalkacağı anlatıldı. Yeni sisteminin getireceği faydalar özetle şöyle sıralandı:
Seçimden mutlaka tek başına iktidar çıkacak. Siyasi istikrar kalıcı hale gelecek.
Hızlı ve etkili yönetim; ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacak. Hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşacak.
Yasama ve yürütme güçlenecek. Devletin gerçek sahibi millet olacak.
Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi terörle mücadelemize güç katacak. Güvenlik politikalarında hızlı ve etkin karar alınacak. İnsanımız özgürlüklerini güvenli bir ortamda yaşayacak.
Meclis asli işlevi olan yasa yapmaya odaklanacak ve hükümeti millet adına denetleyecek. Meclis aynı zamanda seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ve kabinesini denetleyecek.

SAHADAN ÖNCE ANKARA'DA EĞİTİM
AK Parti teşkilatları ilk olarak sahaya inmeden Ankara'da eğitime alınacak. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, referanduma hazırlık kapsamında 81 ilin siyasi ve hukuki işler başkanlarını Ankara'ya çağırdı. Yazıcı, perşembe günü Genel Merkez'de, birim başkanlarıyla bir araya gelecek. Toplantıda, adım adım halk oylamasına gidilen süreçte, AK Parti teşkilatlarının sahada yapacağı çalışmalar ve cumhurbaşkanlığı sisteminin halka nasıl anlatılacağı değerlendirilecek. Yazıcı, partilileri bilgilendirecek ve soruları yanıtlayacak. Başkanlara hazırlanan kitapçık dağıtılacak.

BİZE ULAŞIN