Uyum seferberliği

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından devletin külliyatı raftan indirildi. 209 yasa içinde “başbakan” kelimesi geçtiği için değişikliğe uğrayacak. Sadece Adalet Bakanlığı 144 yasada değişiklik yapacak

Uyum seferberliği
Anayasa değişikliğine milletin onay vermesinin ardından uyum süreci için düğmeye basıldı. Başbakanlık ve Parlamenter sisteme göre düzenlenen kanunlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeniden düzenlenecek. Bakanlıklar kuruluş ve faaliyet alanlarına ilişkin düzenlemeleri gözden geçirerek, yeni sisteme uyum için yasa taslağı hazırlayacak. Bakanlıklarda yapılan çalışmalar sırasında mevzuat kirliliğine yol açan gereksiz düzenlemeler de tespit edilerek, iptal edilecek. Bakanlıkların taslak çalışmaları Başbakanlığa sunulacak. Başbakanlık da düzenlemeleri Bakanlar Kurulu'nda ele aldıktan sonra TBMM'ye gönderecek yasalaşmasını sağlayacak. AK Parti bazı düzenlemeleri kanun teklifi olarak Meclis'e getirmeyi de planlıyor. Yeni sistem 2019'da girinceye kadar mevzuattaki düzenlemeler tamamlanmış olacak. Önümüzdeki dönemde Meclis'e getirilecek uyum yasalarının bir bölümünü hazırlayacak olan Adalet Bakanlığı'nda başlatılan çalışmada, 7 yasada değişiklik yapılması gerektiği belirlendi. Sadece Adalet
Bakanlığı'nın hazırlayacağı uyum yasası tasarısına göre değişecek yasalar ve yapılacak 144 değişiklikten önemlileri şöyle:

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KANUNU
Bu yasadaki "seçilme yeterliliği" maddesindeki, cumhurbaşkanının TBMM üyeleri arasından seçileceği yönündeki düzenlemeler, cumhurbaşkanının "Türk vatandaşları arasından doğrudan seçileceği" şeklinde değiştirilecek. Aynı şekilde Cumhurbaşkanının "varsa partisi ile ilişiğinin kesilmesine" ilişkin düzenleme de yürürlükten kalkacak

18 YAŞ İÇİN ASKERLİK UYUMU
Milletvekili Seçimi Kanunu'nda "25 yaşını dolduran" ibaresinin yanı sıra, askerlik hizmetini yapmamış olanların milletvekili seçilemeyeceğine ilişkin düzenleme kalkacak onun yerine askerlik ile bağları bulunmayanların milletvekili adayı olabileceği belirtilecek.

KANUNLARA DA TARAFSIZLIK
Değişikliklerden biri de hâkimlerle ilgili olacak. Bu kapsamda, Hâkimler ve Savcılar Kanunu'ndaki hakimlerin bağımsızlıklarının yanına, tarafsızlığı eklenecek. Yargılama yetkisinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerde olduğuna dikkat çekilecek.

ASKERİ UYUM
Çıkarılacak uyum yasasında, "Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kanunlarının yürürlükten kalktığı" belirtilerek tüm mahkemeler sivil hale getirilecek. Aynı şekilde Askeri Ceza Kanunu'nda da, "askeri mahkeme" ibaresi geçen 50'ye yakın maddede değişiklik yapılacak. Bu mahkemelerden Anayasa Mahkemesi'ne giden üyelerin üyelikleri de sona erecek.

İLK DEĞİŞİKLİK HSYK KANUNU'NDA
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda olacak. Kurul'un adı "Hâkimler ve Savcılar Kurulu" olarak değişecek. Kurul'un üye sayısının 13'e düşeceği, üyelerinin bazılarının Cumhurbaşkanı bir kısmının da Meclis tarafından seçileceği yasada da düzenlenecek. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısal değişikliği de uyum yasasında yer alacak.

İÇ TÜZÜK SİL BAŞTAN
En köklü değişiklik, TBMM İç Tüzüğü'nde olacak. TBMM Genel Kurulu ile komisyonlardaki hükümeti temsil ile ilgili maddeler tamamen yenilenecek. Hükümetin güvenoyu alması gibi düzenlemeler ayıklanacak. Cumhurbaşkanının ancak vatana ihanetle suçlanabileceği yönündeki düzenleme çıkarılıp Cumhurbaşkanı hakkında üye tamsayısının salt çoğunluğunun önergesi ile soruşturma açılması gibi değişiklikler de bu kapsamda yapılacak
BİZE ULAŞIN