BAM’dan İstanbul’da ilk FETÖ kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik ilk kararını verdi. Mahkeme, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Hakan Yağmur isimli polis müdürüne Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 aylık cezanın onanmasına hükmetti. Kararda, Bylock’un örgütsel iletişim aracı olarak ve FETÖ/PDY'nin hücre tipine uygun şekilde mensuplarının kullanımı için tasarlanmış olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi. Kararda ayrıca, “FETÖ’nün silahlı bir terör örgütü yapılanması olduğu kabul edilmiştir.”denildi.

BAM’dan İstanbul’da ilk FETÖ kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik ilk kararını verdi. Örgüt suçlarına bakan Hakim Şerafettin Saka Başkanlığı'ndaki 2. Ceza Dairesi, Hakan Yağmur isimli emniyet müdürü hakkında Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile verilen 6 yıl 3 aylık cezayı onadı. Onama kararına ilişkin 56 sayfalık gerekçe yazıldı.

BYLOCK FETÖ İÇİN KURGULANDI

Dairenin bir ilk olan gerekçeli kararında, FETÖ'nün bir silahlı terör örgütü olup olmadığı ve Bylock'un örgüt delili olarak kabul edilip edilemeyeceği analiz edildi. Kararda, MİT'in Bylock çalışmasının delil kabul edildiği, Bylock uygulamasının analizine ilişkin raporda belirtilen teknik ve kullanım özellikleri ile diğer nitelikleri göz önün alındığında, söz konusu uygulamanın örgütsel iletişim aracı olarak ve FETÖ/PDY'nin hücre tipine uygun şekilde mensuplarının kullanımı için tasarlanmış olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi. Kararda, "Böylelikle; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait örgütsel iletişim aracı olarak tasarlandığı ve kullanıldığı Dairemizce kabul edilen ByLock uygulamasına ilişkin elde edilen dijital verilerin hukuka uygun olarak elde edilen delil niteliğinde bulunduğu anlaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

ÖRGÜTÜN SİLAHLARI

İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi kararında, bir örgütün silahlı olması için tüm üyelerinin silah sahibi olması veya silah kullanması gerekmediğine işaret edilerek," Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre FETÖ/PDY örgütü tarafından çok uzun yıllardan bu yana yeri ve zamanı geldiğinde örgütün amacı doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere devletin silah kullanma yetkisine sahip Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine mensuplarının yerleştirilmesini sağlayarak, bir yandan yasal ve meşru yolları kullanarak mensuplarını silahlandırdığı bir yandan da örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda her an kullanılabilecek şekilde silahlı bir güce sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

FETÖ/PDY (Paralel Devlet Yapılanması) örgütünün yapılanması, amacı, stratejisi ve faaliyetleri ile amaç suçu işlemeye matuf vahamet arzeden eylemleri itibariyle cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, ekonomik düzeni değiştirmek,Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmak amacıyla kurulmuş terör örgütü niteliğinde olduğu, örgütün nitelik ve niceliğine ve amaç suça yönelik gerçekleştirilen anılan raporlarda belirtilen eylemlere göre silahlı olduğu, amaç suça elverişli vahim eylemlerde bulunduğu anlaşılmakla FETÖ /PDY (Paralel Devlet Yapılanması)'nın silahlı bir terör örgütü yapılanması olduğu kabul edilmiştir."denildi.

BİZE ULAŞIN