Teröristbaşı ve bazı BDDK çalışanları hakkında yeni iddianame!

BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesaplarını usulsüz sorgulayarak elde ettikleri bilgileri FETÖ/PDY'ye aktardıkları gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da arasında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu. İddianamede şüphelilerin dosyadaki magˆdurlarının tamamının ve bunlara ait firmaların hesaplarında yasa dıs¸ı sorgulamalar yaptıkları anlatıldı. Şüphelilerin kamu bankalarını zor durumda bırakmak için rapor hazırlattığı belirtilen iddianamede ayrıca Bank Asya'nın TMSF'ye geçmesini engellemeye çalıştığı da ifade edildi.

Teröristbaşı ve bazı BDDK çalışanları hakkında yeni iddianame!

BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesaplarını usulsüz sorgulayarak elde ettikleri bilgileri FETÖ/PDY'ye aktardıkları gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da arasında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin, Tu¨rkiye Genc¸lik ve Egˆitime Destek Vakfı'yla ilgili yaptıgˆı sorgu sonuc¸larını o¨rgu¨te aktarmakla kalmadığı, o¨rgu¨tu¨n Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨metini hedef alma, go¨revini yapamaz hale getirme amacı dogˆrultusunda bu bilgileri sızdırıp, servis ettiği kaydedildi. İstanbul Terör ve örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Oktay Çolak'ın BDDK'da bankalar yeminli murakıbı, denetimden sorumlu 3. daire başkanı ve katılım bankalarından sorumlu daire başkan vekili olarak görev yaptığı belirtildi.

USULSÜZ SORGU, GERÇEĞE AYKIRI RAPOR…

Şüpheli Çolak'ın bas¸kanlıgˆını yaptıgˆı dairede denetim yapan bas¸murakıp, murakıp ve murakıp yardımcılarını go¨revlendirme, sevk ve idare etme, c¸alıs¸malarını ve hazırladıkları raporları denetleme yetkisine sahip olduğu anlatılan iddianamede, şüphelinin bu yetkisini ve go¨revinin geregˆini, kamu go¨revlisi sorumlulugˆuyla yerine getirmediği, FETO¨/PDY'nin amacı dogˆrultusunda o¨rgu¨t mensubu denetim personelinin usulsu¨z sorgu yapmasına, gerc¸egˆe aykırı rapor du¨zenlemesine ve du¨zenledikleri rapor ve belgeleri o¨rgu¨tu¨n amacı dogˆrultusunda BDDK ve Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨kumeti aleyhine ulusal ve uluslararası kamuoyunda olumsuz algı ve baskı olus¸turmak u¨zere o¨rgu¨te ait yayın organlarına sızdırmalarını sagˆladığı vurgulandı.

KAMU BANKALARINI ZORDA BIRAKMA AMAC¸LI RAPOR HAZIRLATTI

İddianamede şüpheli Çolak'ın Ocak 2014'te denetim 3. daireye bas¸kan vekili olarak go¨revlendirildiği, o¨rgu¨tu¨n amacı dogˆrultusunda en o¨nemli go¨revini ifa ederek, FETO¨/PDY Silahlı Tero¨r O¨rgu¨tu¨nu¨n bilindik yo¨ntemleriyle go¨nderilen kamu bankalarıyla ilgili isimsiz-tarihsiz ihbar mektubunu, BDDK'nın genel is¸leyis¸ini yok sayarak, bas¸kanlık oluru almaksızın, 21 Şubat 2014'te is¸leme koyup denetim ekibi go¨revlendirdiği anlatıldı. Çolak'ın şu¨pheliler Ramazan Canik ve Serhat Tiryakioğlu'nun da aralarında bulundugˆu o¨rgu¨t mensuplarından olus¸an ekibe o¨rgu¨tu¨n amacı dogˆrultusunda kamu bankalarını zorda bırakma amac¸lı rapor hazırlattığı belirtilen iddianamede, denetim tekniklerine aykırı bu rapor tamamlandıgˆında, FETO¨/PDY Silahlı Tero¨r O¨rgu¨tu¨ tarafından yayın organlarında maniple edilerek kuruma ve hu¨ku¨mete baskı aracı olarak kullanılmak istendiği vurgulandı.

BANK ASYA'NIN TMSF'YE DEVRİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

İddianamede şüpheli Çolak'ın daha sonra katılım bankalarından sorumlu daire bas¸kan vekilligˆine getirildiği, burada da o¨rgu¨te ait Bank Asya'yla ilgili is¸lemleri takip ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. Bu dönemde, şüpheliler Ali Güleç ve Mustafa Birdişli'nin bankanın TMSF'ye devrini engellemek ic¸in bankanın notunu kasıtlı olarak yu¨kselttikleri, 19 Mart 2015'te rapor hazırlandığı, o¨rgu¨tu¨n finans ayagˆıyla ilgili tu¨m kurum is¸lemleri o¨rgu¨te sızdırılarak kurumun mu¨dahalesinin engellenmek istendiği anlatıldı.

KURUM "İMAMI", ÖRGÜT YÖNETİCİSİ NACİ TOSUN'UN YEĞENİ

İddianamede şüpheli Utku Tosun'un 2008-2014 yıllarında denetimden sorumlu daire başkanı olarak görev yaptığı, kurumda bulundugˆu su¨re zarfında (2015 Mayıs ayında Sekto¨rel I·zlemeye go¨nderildi) FETO¨/PDY yapılanması minvalinde kurum imamı olabilecegˆinin degˆerlendirildigˆi belirtildi. Şüpheli Tosun'un FETO¨/PDY Silahlı Tero¨r O¨rgu¨tu¨nu¨n c¸ok o¨nemli 10 adamından biri olan ve s¸u an firari olup bulana o¨du¨l vadedilen eski Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un yeğeni olduğu aktarılan iddianamede, Sabri Uzun'un ''I·n'' adlı kitabında adının, askeri okuldan Fetullahc¸ı olması nedeniyle atılan ''Utku t.'' s¸eklinde gec¸tigˆi, so¨z konusu Utku t.'nin Utku Tosun olabilecegˆi s¸eklinde tespitler yapıldığından bahsedildi.

300'ÜN ÜZERİNDE YASA DIŞI SORGULAMA

İddianamede, şu¨pheli Murat Yıldırım'ın BDDK'da bankalar yeminli murakıbı olarak go¨rev yaptığı, 17-25 Aralık kumpas sorus¸turmalarına hazırlık amacıyla magˆdur ve mu¨s¸tekilerin hesaplarında BDDK'nın, MASAK'ın ya da adli mercilerin herhangi bir go¨revlendirilmesi olmaksızın yasa dıs¸ı sorgu yaptığının tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli Murat Yıldırım'ın yasa dışı olarak mağdur ve müştekilerden İbrahim Çeçen, Cengiz Aktürk, Etem Sancak, Muharrem Usta'nın da bulunduğu 41 gerc¸ek ve tu¨zel kis¸inin hesabında 300'ün üzerinde yasa dıs¸ı sorgulama yaptığı ve bu sorgu sonuc¸larını herhangi bir resmi bildirim, mu¨talaa ve rapora konu etmeksizin FETO¨/PDY Silahlı Tero¨r O¨rgu¨tu¨'ne aktarılmasını sagˆladığı vurgulandı.

BİLGİLER SIZDIRILIP SERVİS EDİLDİ

İddianamede şüpheli Murat Yıldırım'ın eylemlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "S¸u¨pheliler Aydın I·şsever ve Hasan Yassıörenli'nin 18 Haziran 2013'te yaptıkları konus¸mada bahsettikleri denetimden sorumlu bas¸kan yardımcısı firari Ozan Cangürel'in yasa dıs¸ı sorgu yapmak u¨zere go¨revlendirdigˆi anlas¸ılan s¸u¨pheli Murat Yıldırım hemen hemen dosya magˆdurlarının tamamının ve bunlara ait firmaların hesaplarında yasa dıs¸ı sorgulamalar yapmıs¸, bu sorgulamalardan o¨zellikle Tu¨rkiye Genc¸lik ve Egˆitime Destek Vakfı'yla ilgili yaptıgˆı sorgu sonuc¸larını o¨rgu¨te aktarmakla kalmamıs¸ o¨rgu¨tu¨n Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨metini hedef alma, go¨revini yapamaz hale getirme amacı dogˆrultusunda bu bilgileri sızdırıp, servis ederek o¨nce Cumhuriyet Halk Partisi so¨zcu¨su¨ Ahmet Haluk Koç'un 5 Şubat 2014 tarihli basın toplantısına, sonra da digˆer basın yayın organlarına konu edilmesini sagˆlamıs¸tır."

BİZE ULAŞIN