TBMM İçtüzüğü komisyondan geçti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla son düzenlemeleri yapılan İçtüzük değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı teklif, komisyondan iki partinin uyumuyla geçti. Kavga çıkaran, pankart açan milletvekillerine para cezası verilip, maaşlarının belli bölümünün kesilmesini öngören düzenleme ile, TBMM Başkan ve oturumu yöneten başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu da sona erecek. Teklifin 15'inci maddesinde yer alan, anayasanın ilk dört maddesine atıf yapan ifadeler, anayasaya aykırılık olduğu düşüncesiyle Erdoğan'ın talimatıyla MHP ile görüşülerek yeniden düzenlenmişti. TBMM'nin daha hızlı çalışması için grup önerileri, önergelerde konuşma süreleri, karar yeter sayısı ve toplantı yeter sayısı isteme, doğrudan gündeme alma önergeleri konularında yeni düzenlemeler getirildi, konuşma süreleri de yeniden düzenlendi. Meclis'in çalışma saatleri de 14.00- 21.00 olarak belirlendi. ANKARA
BİZE ULAŞIN