İşte elebaşının gerçek yüzü

İşte elebaşının gerçek yüzü

Diyanet’in, Gülen’in 760 saatlik konuşmalarını analiz ettiği 420 sayfalık rapor, örgüt liderinin profilini de ortaya koyuyor: Sapkın fikirli, din istismarcısı, hezeyan içinde ve hasta ruhlu

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı ve uygulayıcısı terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen'in dini istismar eden gerçek yüzünü ortaya çıkardı. 3 kitap halinde yayımlanan ve 760 saatlik konuşmaların analiz edildiği 420 sayfalık raporda FETÖ elebaşının karakteristik özellikleri şu şekilde gözler önüne serildi.

SAHTE MESİH
Sözlerinden uhuliyete dair hassasiyet gözettiği izlenimi doğsa da yakından incelendiğinde onun uhuliyeti zedeleyecek birtakım fikirleri sürekli dile getirdiği anlaşılmaktadır. Hergün Allah'la görüştüğü iddiası bunun içinde en vahim olanıdır. Bilebildiğimiz kadarıyla peygamber olmasına rağmen Hz. Muhammed bile Gülen kadar Allah'la buluşup hasbihal etmemiştir. Gülen her hareketinin Allah'ın yönlendirmesiyle olduğu algısını oluşturmak için çabalamış, bunun için ayetleri ve hadisleri kendi istediği yorumu çıkartmak için çarpıtmıştır.

SAPKIN FİKİRLİ
Gülen adeta içerden bir figür olarak İslam'ı tahrip etme misyonunu üstlenmiş görünmektedir. Fetullah Gülen'e göre Hz. Peygamber kendisinin vaazını dinleyen cemaatin arasında olup vaazını dinleyen gençlerin alnını sıvazlayıp yürü evladım diyor. Gülen kültünde, Hz. Muhammed adeta kültün liderinin ev arkadaşıdır. Sabah akşam oturup strateji konuşmaktadırlar. Ve daha sonra bu konuşmalar neticesinde kendisine tevdi edilen emaneti Gülen müritlerine ve mensuplarına aktarmaktadır.

DİN İSTİSMARCISI
Allah'tan gelen bilgileri bir prizma gibi bağlılarına yansıttığını iddia eden Gülen kendisini üzmenin Allah'ı üzmek anlamına geleceğini söyleyerek ona boyun eğmeyenleri cehennemle tehdit etmektedir. Gülen yaptığı bedduaların kesin olarak tutacağını, cennete gitmesinin garanti olduğunu ve orada başkalarını cehennemden kurtarmak için kendisine fırsat tanınacağını belirtmektedir.

HEZEYAN İÇİNDE
Gülen Bamteli adlı konuşma serisinde Hz. İsa'nın babasının Hz. Muhammed olduğunu, Ruhu-l Kudüs'ün Cebrail değil Hazreti Muhammed olduğunu ve Hristiyanlık'taki teslis akidesine sahip olan herkesin hemen tekfir edilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bu söylem tevhid akidesi ile hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

HASTA RUHLU
Allah ve Hazreti Peygamber'le sürükli irtibat halinde olduğunu iddia eden Gülen için melek ve cinlerle görüşebilme de artık rutin hadiselerdendir. Bu durum sadece kendisi için değil bağlılar için de sıradanlaşmıştır. Meleklere talimat verdiğini söyleyecek kadar ileri giden Gülen, günahları yazmakla görevli meleğe "dilini tut" diyerek kendisini Kiramen Katibin meleklerine talimat veriyor gibi göstermektedir. Gülen'in iddiaları asılsız bir isnattan ibarettir.

GÖRMEZ: SADECE DEVLETE DEĞİL AKILLARA DA SIZDI
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez çalışma hakkında bilgi verdiği basın toplantısında şöyle dedi: FETÖ yalnızca kurumlara ve devlete sızmakla kalmayıp takiyye sözlerle de insanların zihinlerine, gönüllerine ve değerlerine sızmıştır. Rapordaki sözler onun sapkınlık derecesini göstermesi açısından önemli. Fakat daha tehlikeli olan onun, bütünde uluhiyet akidesini sistematik olarak bozmaya çalışmasıdır. Yöntemin ana unsurları kısaca şöyledir: Yanlış bilgileri doğru bilgilerle harmanlamak, birden fazla anlama gelen ifadeler kullanmak, kelime fazlalığı oluşturarak muğlak anlam üretmek, kendini kastettiği halde 3. şahıslar üzerinden konuşmak, kibirini tevazu gibi pazarlamak, inanların itibar ettiği zatları çıkarı için şahit göstermek, bütün konuşmalarında teatral bir oyun sergilemek, hezeyanlarına meşruiyet devşirmek için önce yanlış hükümler ortaya koymaktır."
BİZE ULAŞIN