Yalanı yaşam tarzı haline getirmişler

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil eden Avukat Hüseyin Aydın: Sanıklar örgütsel tavırla, bilinçli olarak yalan söylüyor. Bu stratejiyle aklanmayı ümit ediyorlar. Bir kısım siyasi partiler ve birçok devlet de el altından bunları destekliyor

Yalanı yaşam tarzı haline getirmişler
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden avukat Hüseyin Aydın ile FETÖ davalarının geleceğini ve sanık ifadelerini konuştuk. Ankara merkezli FETÖ davalarını başından beri takip eden Aydın "Sanıklar örgütsel tavırla, bilinçli olarak yalan söylüyor. Yalanı yaşam tarzı haline getirmişler. Ancak bu yalanlar onları kurtarmayacak" dedi. İşte özetle söyledikleri:

Sanıkların ilk duruşmadaki ifadelerini geri çekmelerinin sebebi ne?
Ceza soruşturmalarında sanıkların verdikleri ilk ifadeler daha samimi ve gerçeğe uygun. 16 Temmuz sabahı darbenin başarısız olduğu anlaşıldığında örgüt ve mensupları büyük bir şok ve panik yaşadı. Bu koşullarda bir kısım sanıkların ortaya çıkan manzaranın vehametinin de tesiriyle olayı aydınlatacak beyanlarda bulundukları anlaşılmakta. Ancak kısa bir süre örgüt yönlendirmesi ile organize bir şekilde hareket etmeye başladılar.

İfadelerde kendilerini değil örgütü ve Fetullah Gülen'i koruma eğilimleri örgütsel bir faaliyetin delili değil mi?
Kahir ekseriyeti örgüt üyeliğini inkar etmek suretiyle kendilerini doğrudan, örgütü de dolaylı olarak aklamaya çalışmakta. Örgütün savunma stratejisine harfiyen uyuluyor. Tüm bu hususlar, sanıkların örgüt görüntüsünü teyit eder mahiyettedir.

Hiç pişmanlık ifade eden var mı? FETÖ'cü darbeciler cezaevinden çıksa yine aynısını yapar mı?
Pişmanlık yok, intikam hayali kuruyorlar. İmkan bulabilirlerse söz konusu savunma stratejisi ışığında aklanmayı ümit etmekle birlikte akladıktan sonra karşıtlarını sanık sandalyesine oturtmayı hedeflemekteler. Bu proje içerde bir kısım siyasi partiler dışarda da birçok devlet tarafından el altından desteklenmekte.

Ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanan bir sanığın mahkemede alaycı ifadeler kullanması size de garip gelmiyor mu? Bu kişilere çeşitli vaatler verilmiş olabilir mi?
Burada iki türlü vaad söz konusu. Birincisi ahirete yönelik bir vaadin varlığı. Bu vaatin bir kısmı rüyalar üzerinden oluşturulmakta. Ayrıca sanıklar, mensup oldukları örgütün kendilerini bir şekilde kurtaracağına ve tahliye edeceklerine inanmakta. Bu inancın oluşmasında örgütün ilettiği mesajlar temel faktör olmakla beraber, bir kısım siyasi partilerin doğrudan veya dolaylı olarak örgütün stratejisine müzahir gözükmesi de bu inancın pekişmesine yol açmaktadır.RÜTBEYE GÖRE YALAN USTALIĞI

En profesyonel yalan söyleyen FETÖ sanığı kim?
Sosyal hayatta zaman zaman yalan söyleyen insanlarla hatta yalanı meslek haline getiren insanlarla karşılaşmaktayız. Ancak yargılamalarda gözlemlediğimiz sanık profili, yalanı yaşam tarzı haline getiren ve örgüt menfaatleri söz konusu olduğunda yalanda sınır tanımayan bir sanık profili. Yalan söyleme becerisi, sanıkların örgüt içindeki konumlarına göre paralellik arz etmekte. En çok ve en ustaca yalan söyleyenler, örgütteki pozisyonu en yüksek olanlar. Bu çerçevede başta sivil yöneticiler olmak üzere 15 Temmuz gecesi yönetici pozisyonundaki üst rütbeli askerlerin en çok ve ustaca yalan söyleyen sanıklar olduğunu söyleyebiliriz.

'ÇOK TEMKİNLİ OLUNMALI'

Samimi olarak pişmanlık duyan bir FETÖ sanığına rastlamadınız mı?
Edindiğimiz tecrübeler, insana dair tüm ezberlerimizin ve ön kabullerimizin sarsılmasına yol açtı. Bu sözü "Hiçbir insan söylemez" dediğiniz şeylerin söylendiğine "İnsan olan yapmaz" dediğimiz eylemlerin de yapıldığına şahit olduk. Karşımızda rol yeteneği fevkalade yüksek bir örgüt liderliği ve mensupları söz konusu. Bu koşullarda neyin rol neyin gerçek olduğu karıştırma olasılığınız yüksek. Çok temkinli olunmalı. Sanıklar örgütsel tavırla, bilinçli olarak insanlık dışı yalanlar söylüyor. Ancak bu yalanlar onları kurtarmayacak.


Avukat Hüseyin Aydın

MİLLET, DAVALAR KISA SÜREDE BİTSİN İSTİYOR

FETÖ davaları ne zaman sonuçlanır?
FETÖ konusunda darbe davaları da olmak üzere Türkiye genelinde açılmış birçok dava var. Bildiğim kadarıyla devam eden soruşturmalar da bulunuyor. İstinaf ve temyiz aşamaları da düşünüldüğünde davaların uzun süre daha kamuoyunun gündemini meşgul edeceğini söylemek mümkün.
Özellikle darbe davalarının en kısa sürede sonuçlanması milletimizin yüksek bir beklentisi haline gelmiştir. Bu nedenle en azından yerel mahkeme aşamalarının 2018 yılı bitmeden sonuçlanması bu beklentiyi karşılayabilmek açısından önemli.

FETÖ sanıklarının ifadelerinden AİHM'yi hedefledikleri anlaşılıyor. AİHM'den darbe davaları ile ilgili olarak FETÖ'cüler lehine bir karar çıkabileceğini düşünüyor musunuz?
Bir kısmı cumhuriyet savcısı olmak üzere geride bıraktığım 20 yılı aşkın uygulama tecrübesine dayalı olarak ifade edebilirim ki darbe yargılamaları, adil yargılama ilkelerine ve ceza yargılamasına dair ilke ve kurallara en çok riayet edilen davalar olarak tarihe geçecektir.
Buna rağmen sanıkların, gerçek dışı iddia ve ithamlara AİHM'ye olası başvurular için bir zemin oluşturma gayreti içinde olduklarını gözlemlemekteyiz. Yargılamalar sonuçlandığında ve AİHM'ye başvurular yapıldığında ne tür bir karar çıkacağını şimdiden kestirmek mümkün değil.
Şunu da unutmamak gerekir ki, AİHM yargıçlarının özellikle politik yönü olan ve mensubu bulundukları ülkelerin siyasi pozisyon belirledikleri konularda sadece hukuku gözetmedikleri hukuk dışında başka parametreleri dikkate aldıkları bir gerçek.'KONTROLLÜ DARBE' ALGISI İÇİN ZEMİN ARIYORLAR

Sanıkların ortak savunma stratejisi, nasıl kurtulmayı planladıklarına dair ipucu veriyor mu?
Sanıklar, örgütün himaye görebileceği bir siyasi iklimin oluşması halinde kurtulacaklarından emin gözüküyor. Esasında savunmalarıyla kontrollü darbe iddiasının hukuken alt yapısını oluşturmaya çalışıyorlar. O gece talimat veren konumunda olduklarına dair çok güçlü deliller olan sanıkların tamamı, kimliğini bilmedikleri yüzü kapalı kişilerce derdest edildiklerini ve suç teşkil eden talimatları silah zoruyla verdiklerini iddia ediyor. Bunu da MİT üzerinden sivil iradeyle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu hususlar örgütün yurt dışında firari olan unsurlarının hazırladıkları raporlarda, akıl almaz ithamlarla dile getiriliyor.

BİZE ULAŞIN