TBMM'de yeni İçtüzük dönemi

TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılında yeni İçtüzük hükümlerine göre çalışacak.

TBMM'de yeni İçtüzük dönemi

Yeni TBMM İçtüzüğü, şu değişiklikleri içeriyor:

- Partilerin anlaştığı Danışma Kurulu önerileri üzerinde konuşulmaycak.
- Grup önerileri üzerinde konuşma süresi, öneriyi veren gruptan bir milletvekiline 5 dakika, diğer gruplara ise 3'er dakika olacak.
- Tasarı ve tekliflerin, Genel Kurulda doğrudan gündeme alınması üzerinde komisyon, hükümet ve teklif sahibi 5'er dakikayı geçmemek üzere söz alabilecek. Her hafta salı günü, farklı partilerden bir milletvekili bu istemde bulunabilecek.
- Bir milletvekili, bir yasama yılında birden fazla teklifin doğrudan gündeme alınmasını talep edemeyecek.
- TBMM Genel Kurulu salı günleri 15.00'te; Çarşamba ve Perşembe günleri 14.00'te toplanacak ve 21.00'e kadar çalışacak.
- Genel Kurulu yöneten TBMM Başkanı ya da başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu kalktı.
- Milletvekilleri, sadece görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanmasında yoklama isteyebilecek.
- Milletvekili ya da bakan "beyan düzeltme" talebini Meclis Başkanlığına yazılı verecek.

USUL TARTIŞMALARINDA SÖZ HAKKI 3'ER DAKİKA OLACAK

-Usul tartışmalarında söz hakkı, 3'er dakika olacak.
- Milletvekilleri, tasarı ve tekliflerin komisyonlara havalesine ilişkin itirazını yazılı olarak Meclis Başkanlığına iletecek.
- Aynı mahiyetteki önergelerden en kısa olanı okunacak, diğer önergelerin sadece imza sahipleri okunarak birlikte işleme alınacak.
- Genel Kurulda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetleri okunmayacak.
- Tasarı ve tekliflerin tümünün oylamasında, en az 20 milletvekilinin talebi halinde açık oylama yapılabilecek. Aksi halde bu oylamalar ve maddelerin oylamaları işaret oyuyla yapılacak.
- TBMM'ye silahlı giren ve Genel Kurulun çalışma düzenini, huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getiren, kullanan milletvekilleri, kınama alacak.

'GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI UYGULANACAK'

- Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, TBMM'ye, TBMM Başkanına, Başkanlık Divanına, birleşimi yöneten başkanvekiline, milletvekiline, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasa'nın ilk 4 maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa'da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapan milletvekili hakkında, Meclisten geçici çıkarma cezası uygulanacak.
- Fiili saldırıda bulunan, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlara silahlı olarak giren milletvekilleri de Meclisten geçici çıkarılacak.
- Geçici olarak Meclisten çıkarılan milletvekili, izin alıp kürsüden af dilerse, izleyen birleşimden itibaren Meclise girebilecek.
- "Kınama" cezası alan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri; "Meclisten geçici olarak çıkarma" cezasına çarptırılan milletvekilinin ise bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.

BİZE ULAŞIN