Angajman nedir ve Angajman kuralları ne demek?

Sözlük karşılığı ''iş bağlantısı, yapılacak bir işle ilgili sözlü ya da yazılı anlaşma, bağlantı.'' olan Angajman nedir ve Angajman kuralları ne demek?

Angajman nedir ve Angajman kuralları ne demek?
Angajman kuralları askeri operasyonların siyasi ve hukuki boyutlarını izah eden metinlerdir. Bir başka deyişle, yetkili bir otorite tarafından çıkarılan ve askeri kuvvetlerin hedeflerini yerine getirirken tabi olacakları kuralları ve sınırları çizen direktiflerdir.

Angajman kuralları ulusal askeri doktrinlerde, tamamlayıcı (yardımcı) emirler, dağıtım emirleri, harekât planları, yürürlükteki direktifler de dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde görülür. Bu direktifler, kuvvet kullanımı konusunda yetkilendirme ve sınırlandırmalar içerir.

ANGAJMAN NE DEMEK NE ZAMAN UYGULANIR?

Angajman kelime olarak yükümlülük altına girme, taahhüt etme, toplumsal, siyasal bir eylemin içinde yer alma ve ona bağlanma anlamlarını taşıyor.
Bu kurallar barış ve savaş zamanları için ayrı ayrı düzenleniyor. Örneğin angajman kuralları, askeri birliklerin nasıl konumlandırılacağından operasyonlarda kullanacakları merminin kalibresine ya da taciz ateşlerine nasıl cevap verileceğinden uyarı ateşlerinin nasıl olacağına kadar ince ayrıntıları düzenler.

Temel olarak şu sorulara cevap verir:

• Ne tür eylemlere izin veriliyor?
• Ne zamana kadar izin veriliyor?
• Hangi durumda izin veriliyor?
• İzin verilen eylem nasıl gerçekleştirilecek?
• İzin verilen eylem kime karşı gerçekleştirilecek?

BİZE ULAŞIN