YSK’nın teşkilat yapısı değişiyor

YSK’nın teşkilat yapısı değişiyor
AK Parti, 2019 seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat yapısını değiştiren kanun teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasıyla verilen 14 maddelik teklif, YSK'nın teşkilat yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullan��rken bağımsız olacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi YSK'ya emir ve talimat veremeyecek. Teklifte Kurul'un üye sayısı korundu. Kurul, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşacak. Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek. Üyelerin görev süresi 6 yıl olacak. Süresi biten üye yeniden seçilebilecek. Başkan ve başkanvekili, kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilecek. İlçe seçim müdürleri nüfusa kayıtlı olduğu yerlerde görev alamayacak. Düzenleme ile yaklaşık 600 ilçe seçim müdürünün rotasyona uğraması bekleniyor.
BİZE ULAŞIN