Son dakika haberi: Ataşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi... Daha önce skandallarla gündeme gelen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması ile ilgili yapılan açıklamada, "Hakkında Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle, Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Son dakika haberi: Ataşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İŞTE ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ'NİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hakkında Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle, Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır.

Ataşehir Belediyesi'nde yolsuzluk

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, BELEDİYENİN/KAMUNUN ZARARINA SEBEBİYET VERME..."

Battal İlgezi'nin Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasında, İmar Kanununa, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, Devlet İhale Kanununa aykırı hareketle Görevi Kötüye Kullanma, Belediyenin/Kamunun zararına sebebiyet verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Haksız Mal Edinme, kamu görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesine göz yumulması fiillerinin işlenmesi olarak nitelenen aşağıdaki hususlar göz önüne alınmıştır:

"FAALİYETLERİNE YAKIN AKRABALARI İLE SİYASET VE İŞ İLİŞKİSİNDE BULUNDUĞU KİŞİ VE ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA..."

1) Ataşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce müteahhittik yapan Battal İlgezdi'nin Belediye Başkanı seçildikten sonra bu faaliyetini sonlandırdığı izlenimi verdiği halde, faaliyetlerine yakın akrabaları ile siyaset ve iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve şirketler aracılığıyla, kendi varlığını gizleyerek devam etmesi,

"YAKIN AKRABALARININ MEVCUT ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK GÖREV ALMASI..."

2) Bu şahıs ve şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin tamamına yakınının Battal İlgezdi ile ilişkili ve muvazaalı unsurlar içermesi ve gerektiğinde yeni şirket kurdurularak ya da yakın akrabalarının mevcut şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak görev alması sağlanarak yürütülmesi,

Ataşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

"GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLENEREK..."

3) Bu kişiler ve/veya şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen inşaat işlerinin Ataşehir Belediyesinin yetki alanı içinde, genellikle Küçükbakkalköy mahallesinde yürütülmesi, yapılan inşaat işlerinde imar mevzuatına ciddi aykırılıklar olmasına karşın Ataşehir Belediyesi görevlileri tarafından zamanında ve eksiksiz olarak gerekli yasal işlemlerin yapılmaması ve/veya yaptırılmaması, hatta gerçeğe aykırı belge düzenlenerek diğer yetkili mercilerin yanıltılması,

"CİDDİ MİKTARDA GAYRİMENKUL EDİNİLMESİ..."

4) Yakın akrabalarınca ekonomik durumlarına uygun olmayan şekilde ciddi miktarda gayrimenkul edinilmesi,

"BELEDİYENİN ZARARINA SEBEBİYET VERİLMESİ..."

5) Ataşehir Belediyesinin bazı taşınmazlardaki hissesinin satışında ve/veya ihalesinde mevzuata aykırı, Belediye Başkanının işbirliği içinde olduğu kişiler/firmalar lehine usulsüz işlemler yapılarak Belediyenin zararına sebebiyet verilmesi,

"BATTAL İLGEZDİ HAKKINDA İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE HAKSIZ MAL EDİNME..."

6) Söz konusu hususlarla ilgili Bakanlığımıza intikal eden çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddia ve şikayetlerinin intikal etmiş olması; bunlardan bir kısmı ile ilgili bakanlığımızca işlem başlatılarak soruşturma izni verilmiş olması; ayrıca yetkili adli mercilere intikal etmiş adli mercilerin gereğini takdir etmekte olduğu iddia ve şikayetlerin bulunması ve Anadolu Başsavcılığınca Battal İLGEZDİ hakkında İhaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme iddiaları ile ilgili açılmış derdest davanın bulunması.

Söz konusu edilen bu yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına, kamuoyunun da bilgisi dahilinde olan;

"BUZ REZİDANS'A RUHSATA AYKIRILIKLAR OLDUĞU HALDE YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ..."

Buz Rezidans adlı yapının üzerinde inşa edildiği parseldeki belediye hissesinin muvazaalı işlemlerle devrinin sağlanması, Buz Rezidans'a ruhsata aykırılıklar olduğu halde yapı kullanma izni verilmesi, İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri uyarınca yaptırım uygulanmaması, yasal yaptırım uygulanma zorunluluğu doğduğunda ise yaptırımın gereği gibi uygulanmaması,

Erguvan Parkı olarak bilinen alanda usulsüz, rant amaçlı yapılaşmaya gidilmesi, alanda yapılacak inşaatlar ve yapıların kullandırılması ihalesine fesat karıştırılması,

"İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLARAK ÖZEL EĞİTİM KURUMU İNŞA EDİLMESİ..."

Mülkiyeti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin akrabalık ilişkisi içinde bulunduğu şahsa ait Ataşehir Belediyesi Küçükbakkalköy mahallesi 1918 ada 2 nolu Konut alanı olan parselde imar mevzuatına aykırı olarak özel eğitim kurumu inşa edilmesi, bu parselin daha sonra yine Battal İlgezdi'nin yakın bir akrabasının yönetim kurulu başkanlığını yaptığı bir şirkete satılması,

Oda Kule 1 ve Oda Kule 2 olarak bilenen yapılardaki imar mevzuatına aykırı işlemler yapılması,

"KARMAŞIK İLİŞKİLER ZİNCİRİ OLUŞTURULARAK..."

Bütün bu usulsüz, yolsuzluk içeren işlemlerin belediye başkanının yakın akrabaları ve iş ortakları ve onların yakın akrabaları ile karmaşık ilişkiler zinciri oluşturularak ve kendi kimliği gizlenerek gerçekleştirilmesi,

Örnek teşkil etmektedir.

Son dakika: CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde milyarlık vurgun!

BİZE ULAŞIN