"Seçim İttifakı" Teklifi Anayasa Komisyonunda

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin 10. maddesi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Seçim İttifakı Teklifi Anayasa Komisyonunda

Sayım döküm cetveli, zarfların açılması, oyların sayımı ve dökümünde değişiklik yapan, ittifak için "evet" mührünün hangi koşullarda geçerli olduğunu düzenleyen 10. madde kabul edildi. MHP'li Parsak: "Seyirci kalmak yerine inisiyatif almayı, kenarda durmak yerine masada bulunmayı tercih ediyoruz" dedi.

İTTİFAK MADDESİ KABUL EDİLDİ

Seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin, sayım döküm cetveli, zarfların açılması, oyların sayımı ve dökümünde değişiklik yapan, ittifak için "evet" mührünün hangi koşullarda geçerli olduğunu düzenleyen madde, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 10. maddesi üzerinde görüşmeler tamamlanarak, kabul edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, ittifakın koalisyon ile aynı şey olmadığını dile getirerek, burada koalisyon değil ittifak söz konusu olduğunu belirtti. Eseyan, seçmenin bu ittifaka, önceden haberdar olarak 2019 seçimlerinde oy vereceğini vurguladı.

MADDE NELER GETİRİYOR?

Sayım döküm cetvelinde siyasi parti ve bağımsız adaylara ayrılan sütunlardan sonra ittifakın ortak oyları için sütun ayrılacak.

Aynı zarf içinde birden fazla oy kullanılan seçimlerde, zarfın içinden çıkan oy pusulaları okunmadan önce, seçim türüne göre ters çevrilerek tasnif edilip masanın üzerine konulacak.

Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Mahalli idare organları seçimlerinde sayım ve döküme ilişkin sıralamada bir değişiklik yapılmadan, bu oy pusulalarının sayım ve dökümünden sonra il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü gerçekleştirilecek.

İttifak alanı içeresinde, "Evet" mührünün; bir siyasi partiye ayrılan alana; hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne; ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde oy pusulaları geçerli sayılacak. Sayım döküm cetvelinde o partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Yalnız ittifak alanı içerisine "Evet" mührü basılması halinde de bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenecek.

BİZE ULAŞIN