Değişim göz ardı edilemez

Değişmez sabiteler dışında kalan bazı fıkıh hükümlerini değişen şartlara göre gözden geçirmenin ‘dinde reform’ olmadığını söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dinin, değişimleri göz ardı etmesi düşünülemez

Değişim göz ardı edilemez
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'Yenilenme'nin bir görev olduğunu ifade eden Erbaş, bazı 'ilahiyatçıların' tepki çeken açıklamalarını da değerlendirdi:
Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dâhil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmek, dinde reform yapmak anlamına gelmez. Aksine bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahî bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir. İşte bu çerçevedeki bir yenilenme esasen İslam ilim geleneğinin de ilkelerini belirlediği ve müntesiplerinden beklediği bir görevdir.
Her çağda ve zamanda İslam'ın evrensel hakikatlerini doğru anlayarak Müslüman mefkûreyi oluşturmak ve bu doğrultuda sürekli fıkhını yenileyerek yaşanan hayata rehberlik etmek Müslümanlar ve özellikle ulema için önemli bir sorumluluk ve hayati bir görevdir. Hayata rehberlik eden bir dinin, sosyal gerçeklikleri ve değişimleri göz ardı etmesi düşünülemez. Din İşleri Yüksek Kurulumuz ile ilahiyat ve islami ilimler fakültelerimiz bu konuda yetkin kurumlardır.
Tasvip edilir hiçbir mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir. Zira şiddete meşruiyet sağlayan, merhameti öteleyen ve kadını rencide eden bütün gelenek, örf ve inanışlar reddedilmelidir.

EHLİYETLİ OLMAYAN KONUŞMASIN
Ehliyetsiz, liyakatsiz, o konuda yeterli bilgi sahibi olmayan kardeşlerimiz ihtilaflı konularda lütfen topluma açık, özellikle sosyal medya yoluyla bu tür açıklamaları yapmasınlar. Bu konular ilmi ortamlarda, dar kapsamlı alimler, ilim adamları tarafından müzakere edildikten sonra toplumla paylaşılacak konulardır. Hem medya ortamında konuşan inşaları hem de bu medya ortamını bu kişilere konuşma ortamı sağlayarak zemin hazırlayan kardeşlerimizi uyarmak istiyorum.
Dini istismar eden yapılar FETÖ, DEAŞ gibi başımıza neler açtılar biliyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişimi yaşadık. Ehliyetsiz kişilerin açıklamalarını asla tasvip etmiyoruz. Bir de terör örgütlerinin itibar kaybına uğrattığı dini kavramlarımız var. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.
Milli varlığımıza kasteden herhangi bir oluşumun ismi ne olursa olsun Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gerekenin yapılması için girişimde bulunacağız. İsmi ne olursa olsun milli birliğimize tehdit oluşumlar karşısında Diyanet İşleri Başkanlığımızı bulur.
BİZE ULAŞIN