Salı 02.03.2021

Özgür birey güçlü toplum, daha demokratik Türkiye

Özgür birey güçlü toplum, daha demokratik Türkiye

Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı İnsan Hakları Eylem Planı, 11 ilke ve 9 amaçtan oluşuyor. Türkiye’nin temel politika belgesi olacak plan, yeni anayasa için milat kabul ediliyor

ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'i ekonomi, yargı, insan hakları ve demokrasi alanında atılacak adımlar için reform yılı ilan etmişti. Bu kapsamda ilk adım bugün atılacak. Erdoğan, 11 ilke ve 9 amaçtan oluşan, "özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyu ile paylaşacak. Birkaç hafta içinde de ekonomik reform paketi ile ilgili detaylar kamuoyuna açıklanacak. Yasal düzenleme gerektiren konular arka arkaya TBMM gündemine taşınacak. Adalet Bakanlığı, plan için 1.5 yıllık bir çalışma yaptı. Hâkim, savcı, STK, akademisyen dahil 1500'e yakın kişinin katılımı ile 5 çalıştay yapıldı, 2 bin 380 saat çalışıldı. Plan, 2023'te 100'üncü yıldönümü kutlayacak Türkiye'nin temel politika belgesi olacak. Plan aynı zamanda yeni ve sivil anayasa için de milat olarak kabul ediliyor. Plan çerçevesinde gerçekleştirilecek düzenlemeler ise iki eksen üzerine kuruldu.
YARGI AYAĞI: Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanacak, hâkimlik teminatı ve adalete erişim kolaylaştırılacak. Yargının sorunları giderilip, vatandaşın yargıya güveni artırılacak. Tutukluluk süresi konusunda adımlar atılacak.
VATANDAŞ ODAKLI: Vatandaşın günlük yaşamında yargı ve idari işlemlerinde karşılaştığı sorunların çözümüne dönük önemli düzenlemeler yer alacak. Boşanmalar kolaylaştırılacak, aile arabuluculuğu sistemi getirilecek. Vatandaşın idare karşısında hak arama yolları önündeki engeller kaldırılacak. İdareye dava açma süresi bir aya çekilecek. Vatandaş icrada kendi malını kendi satabilecek. Azınlık vakıflarına yönetici seçilmesi ile ilgili yaşanan sıkıntı giderilecek. Memuriyete girişteki sözlü sınavlar dahil birçok konu çözülecek.

BEŞTEPE'DE SAAT 13.30'DA

BAŞKAN Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı bugün saat 13.30'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programla açıklayacak. Programa siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yüksek yargı başkanları, bakanlar, gayrimüslim cemaat temsilcileri, büyükelçiler ile Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) temsilcileri, akademisyenler çağrıldı.

11 TEMEL İLKE

1- Devlet, insanların doğuştan sahip olduğu hakları korur ve geliştirir.
2- İnsan onuru, bütün hakların özü ve hukukun etkin koruması altındadır.
3- Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrımını gözetmeden herkes hukuk önünde eşittir.
4- Kamu hizmetinin eşit, tarafsız ve dürüst biçimde herkese sunulması temeldir.
5 - Mevzuat, açık, net, anlaşılır, öngörülebilir kurallar içerir ve kamu otoriteleri hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden bunları hayata geçirir.
6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.
7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini korur ve geliştirir.
8- Yargı ve idare masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, cezanın şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.
9- Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
10- Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.
11- Herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir.

9 AMAÇ
1- Daha güçlü insan hakları koruma sistemi.
2- Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi.
3- Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık.
4- İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması.
5- Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi.
6- Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması.
7- Mülkiyet hakkının daha etkin korunması.
8- Kırılgan kesimlerin korunması ve toplumsal refahın güçlendirilmesi.
9- İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık.

DİNLEMEK İSTERSENİZ
Kur'an-ı Kerim dinle
Müminler rızkı nerede aramalı?

https://www.sabah.com.tr