Üniversitede mobbing eğitimi

Üniversitede mobbing eğitimi
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) akademik ve idari personeli, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen konferansla, iş yaşamında psikolojik taciz anlamına gelen mobbing konusunda bilgilendirildi. Dekan Prof. Dr. Selahhattin Serin başta olmak üzere fakülte bölüm başkanları, akademisyenler ve idari personel konferansa yoğun ilgi gösterdi. Konferansın konuşmacısı Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülseren Ağrıdağ, mobbingi tanımlayarak, mobbing uygulayanın, maruz kalanın ve mobbingi izleyenlerin ruh hallerini anlattı. Prof. Dr. Ağrıdağ, mobbingin rekabetten kaynaklanan psikolojik baskılar sonucu ortaya çıktığını belirterek, bundan dolayı istifa edenlerin arasında çok fazla psikosomatik hastalıklar görüldüğünün fark edilmesiyle tanımının yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Ağrıdağ, "Psikolojik taciz ya da mobbing, iş yerinde sistematik bir şekilde bir ya da birden fazla birey tarafından, daha çok bir kişiye yönelik düşmanca ve etik dışı davranışları içerir. Bu hareketler, çok sık ve uzun süre içinde tekrarlanan bir temelde gerçekleşir. Birey mobbinge bağlı olarak çaresiz ve savunmasız kalır. Bu düşmanca davranışların sıklığı ve uygulama süresinin uzunluğu, bireyde belirgin zihinsel, psikosomatik ve sosyal tükenmişliğe neden olur" diye konuştu.
BİZE ULAŞIN