Konukoğlu'ndan Hükümete övgü

Konukoğlu'ndan Hükümete övgü
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adil Konukoğlu, hükümetin son dönemde açıkladığı yeni paketlerin Türkiye'nin çok daha güçlü bir noktaya gelmesine katkı sağlayacağını açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "güçlü ve dengeli büyüme için yapısal dönüşüm" başlığıyla 10'uncu Kalkınma Planı kapsamında Öncelikli Dönüşüm Programlarına ilişkin yeni paketleri açıklamaya devam ettiğini belirten Konukoğlu, ülkede hem ekonomik hem sosyal anlamda yeni bir dönemin başlatıldığını söyledi.

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER
Kamuda şeffaflık paketinin de önemli düzenlemeler içerdiğini bildiren Konukoğlu, şeffaflık ve hesap verebilirlik prensibinin gerek kamuda gerekse özel sektörde tüm kurumların gündeminde yer alması gerektiğini, bunun kaynakların etkili ve verimli kullanılması açısından önemli olduğunu kaydetti. GSO Başkanı Konukoğlu, her bir eylem planının etkin, hızlı ve başarılı şekilde uygulamaya konmasının, Türkiye'yi kalkınma hedeflerine ulaştıracağını kaydetti.

EYLEM PLANLARI AÇIKLANSIN

Açıklanan her yeni paketin Türkiye'yi çok daha ileri noktaya taşıyacak eylem planlarını kapsadığına inandıklarını belirten GSO Başkanı Konukoğlu, "Hükümetimizin son dönemde birbiri ardına açıkladığı yeni paketler, Türkiye'nin çok daha güçlü bir noktaya gelmesine katkı sağlayacaktır. 25 ana başlıktan oluşan eylem planlarının tamamının en kısa sürede kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.
BİZE ULAŞIN