Uzman Pınar Kurd’un makalesi yayınlandı

Uzman Pınar Kurd’un makalesi yayınlandı
Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uzman Pınar Kurd'un "Effects of Occupational Commitment on Corporate Reputation: An Empirical Test for a Hospital Case in North Cyprus" isimli makalesi Web of Science dergisi olan International Journal of Organizational Leadership'de yayınlandı. Kuzey Kıbrıs'ta özel bir hastanede ampirik bir çalışma olarak yapılan makalede mesleki bağlılığın kurumsal itibar üzerine olan etkilerine yer verildiği belirtildi. Dubai'de üçüncüsü gerçekleşen konferansa katılan Kurd, hazırlamış olduğu çalışmayı sundu. Çalışmada Harris-Fombrun'un altı boyut altında topladıkları itibar ölçeği ile Meyer ve arkadaşlarının üç boyut altında topladıkları mesleki bağlılık ölçeği model olarak alındı ve çeşitli hipotezler geliştirildi. Kullanılan metodlar neticesinde Harris-Fombrun'un ölçeği geliştirilerek üç boyuta indirgendi ve mesleki bağlılığın bu boyutlar üzerindeki etkileri ortaya konuldu.
BİZE ULAŞIN