Melih ABİ: Yeni bir ev alan okurumuzun ASKİ aboneliği bir türlü gerçekleşmedi

Melih ABİ: Yeni bir ev alan okurumuzun ASKİ aboneliği bir türlü gerçekleşmedi
Hüseyin Balcık'ta ASKİ'zede…
Kışla Mahallesi TOKİ konutlarından hak sahibinden noter satış sözleşmesi ile konut almış.
EnerjiSA'da aboneliğini yaptırmış.
Sonra su aboneliği için ASKİ'ye başvurmuş.
Ama bir türlü abonesi yapılmamış.
Nedeni konusunda ses çıkaran olmamış.
Hüseyin Balcık abone şefinin kendisini kasıtlı olarak abone etmediğini iddia ediyor, Doğru mu bu?
Okurumuz 23 Kasım 2016 tarihinde ASKİ Hukuk Müşavirliği'ne dilekçe ile başvuruda bulunmuş.
Cevap olarak da "Konut teslim tutanağı Hüseyin Balçık'ın konutu fiili ve hukuki olarak kullanabilmesine esas teşkil eden belge niteliğindedir.
Aboneliğin verilebileceği görüş ve kanaati ile evrakın abone şefliğine havalesi arz olunur diye görüş bildirmiştir" cevabı vermiş.
Yani Hüseyin Balçık kendisine abonelik vermeyen şefliğe hukuk bürosunun onayıyla tekrar gitmiş ve abone olabilmiş.
Okurumuzun abonelik sevinci üç ay sürmüş ama.
Aralık, Ocak ve Şubat ayı su faturaları kendi adına gelmiş.
Ama nedense mart ayı faturası konutu satın aldığı kişi adına kesilmiş.
Abonelik vermek için adamın işini niye zorlaştırıyorsunuz?
Böyle iş mi olur?
Anlayan biri bize de anlatsın.
Yoksa ASKİ yönetimi anlatsın.
BİZE ULAŞIN