Tanı ve Araştırma Laboratuarı faaliyette

Tanı ve Araştırma Laboratuarı faaliyette

  • Güney
  • Pazartesi 04.07.2017
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı, Merkez Araştırma ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Gıda Hijyeni ve Teknoloji Laboratuvarı, Multidisipliner Araştırma Laboratuvarı, Hayvan Besleme ve Yem Teknoloji Laboratuvarı ile Patoloji ve Histoloji Laboratuvarlarının alt yapı çalışmaları tamamlanarak aktif hale getirildi. Ülkede görülen bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının tanısına yönelik olarak da hizmet verecek şekilde tasarlanan laboratuvarlarda, hayvan orijinli gıdaların kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ile su analizleri yapılacak.
BİZE ULAŞIN