Akademisyenlerden İbrahim Hakkı makalesi

Akademisyenlerden İbrahim Hakkı makalesi
YAKIN Doğu Üniver-sitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Mete Özsezer ve Hüseyin Tufan'ın 'Kıbrıs Eğitim Tarihinde Önemli Bir Müfettiş: İbrahim Hakkı Bey' başlıklı makaleleri uluslararası dergide yayımlandı. Makale, Web of Science bağlı Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranan Tarih İncelemeleri Dergisi'nde yer aldı. Makalede, İbrahim Hakkı'n��n ailesinden kalma bir mal varlığı olmasına rağmen çalışkan bir kişiliğe sahip olduğu, öğrencilik yıllarında zeki, çalışkan ve kabiliyetli olması sonucu Maarif Dairesi'ne girdikten sonra kademeli olarak yükseldiği bilgisine yer verildi.
BİZE ULAŞIN