Erhan ÖZMEN: Ahilik geleneği milli kimliğimizdir

"Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir".
Böyle diyor Ahilik Teşkilatının kurucusu, ahilerin piri Ahi Evran.
Ahilik, 13. Yüzyıl'da Anadolu'da, Balkanlar'da, Kırım'da Türkler tarafından kurulan esnaf, sanatkâr ve üretici birlikleri ile bu birliklerin uyguladıkları ahlâkî, siyasî, iktisadî, felsefî duygu ve prensipler anlamına gelmekte. Ahilik kültürünün temel felsefesi dünya ve ahiret dengesi.
18 Eylül'de başlayan ve yarın son bulacak olan Ahilik Haftası kutlamalarını bu yıl yani 2017'de 30. kez düzenliyoruz. 30. Ahilik Haftası'nı kutluyoruz.
Ahilik kültürünün ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde esas aldığı 'iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik' gibi toplumsal değerlerimizin yok olması demek sosyo-ekonomik kalkınmanın yok olması demektir.
Çünkü Ahilik geleneği milli kimliğimizdir.
İnsanlara hem dünya için, hem de ahiret için çalışmaları gerektiğini öğütleyen bir kültürdür.
13. Yüzyıl'da Anadolu'da birliği, refahı, toplum düzenini sağlayan ve halkın maddî, manevî tüm ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda teşkilatlanan bir sivil toplum kuruluşudur.
Ürünler için kalite kontrol, esnaf birlikleri ve tüketici hakları gibi konulara yüzyıllar öncesinden çözümler getiren bir yapıdır.
Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı tarafından kurulan dünyanın ilk kadın teşkilatı olan 'Bacıyan-ı Rum' teşkilatını yani Anadolu Kadınlar Birliği'ni himayesine alarak, kadının sosyal ve ekonomik hayattaki öneminin farkında olan bir teşkilatlanmadır.
Bu teşkilatlanma ile asıl amacı ilim ve bilgiyi insanlığın hizmetine sunmak olan Ahi Evran'ın öğretilerinin tüm iş dünyamıza yaptığı rehberliğin sonsuza kadar sürmesi, ilim ve bilgi eşliğinde gelişerek nesilden nesile aktarılması ümidiyle Ahilik Haftası'nı kutluyorum.
BİZE ULAŞIN