Öğretim Görevlisi Erdi Şafak’tan 2 ülkede anayasa değerlendirmesi

Öğretim Görevlisi Erdi Şafak’tan 2 ülkede anayasa değerlendirmesi
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Erdi Şafak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası arasındaki benzer ve farklı hükümleri Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nde yorumladı. Şafak, "Antlaşmaların onaylanması ve yürürlüğe girmesi konusunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KKTC Anayasası benzer hükümler içermektedir. Ancak her iki ülkenin Anayasalarının 90. maddesinde 'Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar farklı değerlendiriliyor" dedi.
BİZE ULAŞIN