Harran Üniversitesindeki çalıştayın sonuç bildirgesi yayımlandı

Harran Üniversitesinde düzenlenen ve bölge üniversitelerin rektörlerinin katıldığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Tanıtım ve Bölge Üniversiteleri İş Birliği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi yayımlandı. Bildirgede üniversite-sanayi işbirliğinin gelişime sağlayacağı katkıya vurgu yapılırken üniversite ile kamu arasındaki ilişkilerin devamı için ise UNI-GAP’ın kurulmasına karar verildi.

Harran Üniversitesindeki çalıştayın sonuç bildirgesi yayımlandı

"ÜRETİM REFORM PAKETİNİN ÖNÜMÜZÜ AÇMASI MİSYONUMUZU BAŞARIYLA YERİNE GETİRMEMİZDE ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP OLMUŞTUR"

Çalıştayın son oturumunda yayımlanan bildirgede, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "Bu çalıştayın temel amacı çeşitli sorunları olan GAP bölge üniversiteleri için çözüm önerileri üreterek bunu rapor haline getirerek çıktılarını paylaşmaktır. Bölgede sanayi - üniversite işbirliğinin giderek önem kazanması ancak sulama, hayvancılık ve sanayi işleme gibi konularda sorunların devam etmesi söz konusu çalıştayın önemini artırmaktadır" ifadelerini kullanırken YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise,"Tarihi ve kadim değerleri ile bulunmaktan mutluluk duyduğum Urfa'da gerçekleştirilen bu toplantı bir bölge toplantısı niteliğindeki güç birliğidir. Öğrenme bilgi üretimi, küresel ekonomilerde rekabet de bölge üniversiteleri önemli bir yere sahiptir. Bunun nedeni küreselleşme, yenilik temelli ekonomik büyümede bölgelerin sahip olduğu önemdir. Bölgesel aktörlerin başında gelen üniversiteler beşeri sermayeyi yetiştirmek açısından önemlidir. Bu noktada yüksek öğretim kurumu olarak girişimci, proaktif, dinamik öğrenci yetiştirme misyonumuzu devam ettirmeliyiz. Üretim reform paketinin önümüzü açması bu misyonumuzu başarı ile yerine getirmemizde önemli bir paya sahip olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"KAMU - SANAYİ İŞBİRLİĞİ ETKİLERİ ARTAN ÜLKELERLE MÜŞTEREK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ BİR GEREKLİLİKTİR"

Kamu ve sanayinin işbirliğine dikkat çeken YÖK Başkanı Saraç,"Son üç yıllık süreçte yeni YÖK olarak toplamda 184 yükseköğretim kurumu, 112 devlet üniversitesi, 7.8 milyon öğrencimiz, 123 bin uluslararası öğrencimiz ve 153 bin öğretim elemanımız var. Büyük bir network içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarının birlikte iş yapabilme potansiyelleri önemlidir. Bu açıdan özellikle kamu - sanayi işbirliği etkileri artan ülkelerle müşterek ilişkilerin geliştirilmesi önemli bir gerekliliktir. İşbirliği konusunda üniversitelerimizin dış paydaş ve kamu kurumları ile etkileşimi de büyük bir öneme sahiptir" dedi.

"ÜNİVERSİTELER, EKONOMİK GÜCÜN GELİŞMESİ VE ORTAYA ÇIKARILMASINDA EN ETKİN KURUMLARIN BAŞINDA GELMEKTEDİR"

Üniversitelerin bölgelerin ekonomik gücünü ortaya çıkaran en önemli kurulardan biri olduğunu dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK olarak 22 ülke ile son üç yılda bakan düzeyinde mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu toplantının ana amacı sürdürülebilir ekonomik kalkınmada bölge üniversitelerinin rolünün nasıl gerçekleştirildiğidir. Bu bağlamda üniversiteler, o bölgedeki ekonomik gücün gelişmesi ve ortaya çıkarılmasında en etkin kurumların başında gelmektedir. Akademinin gücü ile endüstrinin, sanayinin, tarımın tanımlanmış güçlerini bir araya getirir. Coğrafi uzaklıkları yakın kılar, yerel toplulukları bir araya getirir. Bölgenin uzmanlaşma alanlarını öne çıkararak bölgesel inovasyonu destekler. Mesleki becerilerin eğitilmesinde, geliştirilmesinde, bölgenin uzmanlık alanlarını önde tutar. Bölge sanayisinin, tarımının ticarileşmeden önce üniversiteyle bir yol kat etmesine öncülük eder. Bölge mali fonlarının kullanımında bölge sanayisi ile araştırma, geliştirme odaklı işbirlikleri gerçekleştirerek bölgesel inovasyona katkı sağlar. Yapılanmalarını bölgesel inovasyonu destekleyecek şekilde düzenler, öğretir ve destekler. Bunun için çaba sarf eder. Yeni yüksek öğretimi sistemi yaklaşımı ile benimsemiş olduğumuz, beraberinde rekabeti ve kurumsal özerkliği getiren misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma, bağımsız bakış açılı kalite kurulunun oluşturularak, kalite kavramının yerleştirilmesini sağlayan yüksek öğretim kalite kurulu ve 100/2000 doktora bursu projesi ilke ve uygulamaları bölge üniversitelerinin aynı zamanda bölgesel kalkınmadaki rolünü artıran uygulamaları oluşturmuştur. Üniversite - sanayi işbirliğinin geliştirerek, bölgesel kalkınmanın sağlaması için ekonomik gücün gelişimi, akıllı uzmanlaşma, bölge sanayinin gelişmesi, işbirliğine yönelik ARGE çalışmaları büyük öneme sahiptir. Bu çalıştayı bu anlamda önemi yüksek olup, somut çıktı vermeye elverişli bir toplantıdır" ifadelerine yer verdi.

"9 ÜNİVERSİTEYE 2,7 MİLYAR TL KAYNAK TAHSİSİ EDİLMİŞTİR"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ise,"1990 yılların başında su, enerji ve toprak projesi olmaktan çıkarak, her alanı kapsayan ve sürdürülebilirliği hedef alan entegre bir proje olan GAP projesi kapsamında gerçekleştirilen eylem planları ile bölgeye tahsis edilen 60 milyarlık yatırımın 46 milyar TL 'lik kısmı harcanmış ve 9 üniversiteye 2,7 milyar TL kaynak tahsisi edilmiştir. Dicle ve Harran Üniversitesi öncelikli olmak üzere bölge üniversiteleri ile ekonomik gelişmeye yönelik rekabet gücünü artırmaya yönelik alanlarda, tarımsal üretim ile ilgili alanlarda, yenilebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında, jeotermal kaynakların geliştirilmesi ve kullanılması alanında, tarımsal eğitim ve sulama alanlarında, kırsal kalkınmanın sağlanması alanlarında, sosyal gelişmeye yönelik alanlarda, kültür ve turizm alanlarında önemli ve çeşitli projeler gerçekleştirilmiş ve bölgeyi uluslararası marka haline getiren çeşitli ürün çıktıları elde edilmiştir. Bu çalıştayda GAP İdaresi olarak önerilebilecek ve önemli çıktılar ortaya çıkarabileceğini düşündüğümüz UNİ-GAP ile üniversite 4.0, daha iyi koordinasyon ve işbirliği, bilgi paylaşımı ve mentörlük, genç üniversitelerimizin desteklenmesi, yeni finansman kaynaklarına birlikte erişim, ortak veri tabanı ve araştırma alt yapısı ilkeleri temel ilke olarak belirlenerek, ortak yaklaşım ile teori ve uygulama alanlarında başarılı uzmanlık çalışmaları gerçekleştirilebilecektir" dedi.

GAP İDARESİNİN DESTEĞİYLE PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık," Harran Üniversitemiz GAP İdaresi Başkanlığının destekleri ile özellikle tarım alanında, enerji alanında, Urfa biberi konusunda, zeytin ve zeytincilik alanında, menengiç ve organik meyve alanında, üretimden tüketiciye kadar her aşamadaki projeler başarı ile gerçekleştirilmiştir. Özellikle kaynaklarımızın kısıtlı olduğu noktada GAP İdaresinin katkıları üniversitemize önemli destek sağlamıştır" dedi.

İkinci oturumda ise kalkınma ajansları ile üniversite işbirliğinin geliştirilmesi, kalkınma ajanslarının mevcut kurullarında yönetim kurulu öncelikli olmak üzere üniversite rektörlerinin yer alabilirliğinin sağlanması üzerinde duruldu.

UNİ-GAP KURULACAK

Çalıştayın sonuç bildirgesinde üniversite ile GAP İdaresi arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla UNİ-GAP'ın kurulması konusunda ortak mutabakata varıldı. Ortak envanter oluşturmaya yönelik önerilen UNİ-GAP'ın finansman ve sekretaryasının GAP İdaresi tarafından üstlenilebileceği ifade edildi. GAP İdaresi tarafından bölgesel temalarda gerçekleştirilebilecek lisansüstü çalışmalara destek önerisinde bulunularak üretilmesi gereken projelerin etki değeri yüksek ve somut olarak yazılabilir formatta gerçekleştirilmesi gerektiği dile getirildi. Kalkınma bölgelerinde üniversitelerin bir araya geleceği platformlar oluşturularak, bir arada kalabilmenin önemine vurgu yapıldı. Bölge düzeyinde istişare yolu ile belirlenecek öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek çalışmaların etkin ve verimlilikle yürütülmesinde görev yapacak, kurulun iş ve işlemlerinin yürütülmesi için komisyon ve alt komisyonların oluşturulması gerektiği belirtildi. Ortak platform çalışmalarının yürütülmesinde sistematik düzenlemelerin gerçekleştirilerek sürekliliğin sağlanmasının ve ortak platformda bölgesel kalkınma adına etkileşime ivme kazandıracak, tematik alanların istişare yolu ile belirlenmesinin esas olduğu vurgulandı.

Ortak platforma bölge düzeyindeki ajansların da dahil edilerek, üçer aylık periyotlar halinde alfabetik sıralama ile bölge rektörlerinin ev sahipliğinde toplantıların gerçekleştirilmesine ortak mutabakat yolu ile karar verildiği dile getirildi.

BİZE ULAŞIN