KOBİ’ler küresel ortama taşınacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından yürütülecek Kalyon Garaj projesi, bölgede Ar-Ge kültürü ve girişimciliği özendirerek KOBİ’leri küresel ortama taşıyacak

KOBİ’ler küresel ortama taşınacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından girişimcilik ekosistemindeki en önemli halka olan araştırma ve geliştirme çalışmalarını özendirecek ve geliştirecek önemli bir projeye imza atıldı. HKÜ, Kalkınma Bakanlığı desteğiyle yürüteceği, gelişmiş ülkelerde araştırma projelerinin genellikle gençlerin evlerinin garajlarında yaptıkları çalışmalardan esinlenilerek "Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi" adı verilen projeyle bölgedeki KOBİ'lerin önünü açacak. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, projenin küçük işletmeleri küresel ortama taşıyacak bilgi birikimine kavuşturacağını söyledi.

3,5 MİLYON LİRA BÜTÇE
Kalkınma Bakanlığı'nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, 3,5 milyon lira bütçeyle desteklenecek olan proje için HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz arasında sözleşme imzalandı. Kalyon Garaj'ın sunacağı hizmetlerle bölgede girişimcilik ve Ar-Ge kültürünün gelişmesine, teknoloji odaklı, katma değeri yüksek ürün üretimine geçişe katkı sağlaması bekleniyor. HKÜ Kampusunda kurulacak olan merkez, Ar-Ge kültürünün gelişmesi ve çalışmaların süreklilik kazanması, bölgedeki KOBİ ve girişimcileri yerellikten küreselliğe taşıyacak bilgi birikiminin artırılmasını ve daha etkin teknolojilerin kullanılmasını hedefliyor. Kurulacak merkezde KOBİ'ler ile girişimcilere; proje hazırlama, mekanik/ elektronik atölye hizmeti, prototipleme hizmeti, sınai mülkiyet hizmetleri, ticarileştirme hizmeti çeşitli hizmetler verilecek. Küreselleşme ile bilgi toplumuna geçişin hızlandığına dikkat çeken. Yılmaz, "Bu hızlı değişime paralel olarak tüm düzeylerde hızlı bir yarışı beraberinde getirdi. Ülkelerin rekabet güçleri üretilen ürünlerin ne ölçüde ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer taşıdıkları ile ilişkilidir. Üretim sektörü için en önemli servet; katma değerli ürün üretmek ve bu ürünü elde etmek için gerekli olan iş gücüne sahip olmaktır" diye konuştu.
BİZE ULAŞIN