Ercan Atalay: Karar verme ve oyun zekası

Karar verme, politika, yönetim, çevre, okul gibi hayatın birçok yerinde olduğu gibi sporda da önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde pek çok spor branşında oynanan oyun hem daha hızlı hem de daha teknik ve taktiğe dayalı bir hal almıştır. Yarışma esnasında oyun dinamiklerinin değişmesi, özellikle top ile oynan sporlarda ve oyun sisteminde beklenmedik değişimler olması nedeniyle sporcuların oyun içerisinde sürekli yeni kararlar vermesi gerekmektedir.
Mesleğinizde, özellikle sporda hızlı ve doğru karar verebilme becerisi yaşamın önemli bir meziyetidir.
Bireyin bir karar verme durumu ile karşılaştığı zaman sergilediği, öğrenilmiş ve alışkanlık haline gelmiş tepki kalıbına ise karar verme yöntemi adı verilir. Bireyler karar verme sürecinde dikkatli, kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme yöntemlerini kullanır.
Karar verme yöntemi bireyin günlük yaşamında olduğu gibi, spor ortamında da büyük önem taşımaktadır. Spor ortamında uygun ve yerinde verilen kararlar, oyunu olumlu etkileyeceği gibi; yanlış kararlar ya da yanlış zamanda verilen kararlar oyun içinde sporcuyu olumsuz etkilemenin yanı sıra oyunun sonucunu da etkileyebilir. Elit sporcuların genellikle, farklı bilgi kaynaklarını göz önünde bulundurarak hızlı karar vermeleri gerekmektedir. Karar verme yöntemleri bireysel ve durumsal özellikler açısından değişken olduğundan, sporcuların oyun içindeki gerek taktiksel gerekse davranışsal tepkilerini etkileyeceğinden önemli bir yere sahiptir.
Sporda antrenörün ve hakemin olduğu kadar sporcuların verdiği kararlar da önemlidir. Oyun içinde, antrenör ve hakemden de önce verilen kararlar maçın gidişatını ya da skoru etkileyebilir. Bu perspektiften bakıldığında sporcuların kritik durumlarda, baskı altında, son dakikada ya da taktik değişiminde verdikleri kararlar son derece önemlidir.
Sporun yapısı ve gereklilikleri, sporcunun oyun içinde ve dışında aldığı sorumluluk, taktiksel beceriler ve sporsal anlamda yapılan analizin sporcu performansı ve yarışma sonucu üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, sporcuların çok çalışmaya ve tecrübeye dayalı karar verme yetenekleri sonucunda oyun zekaları da seyri zevki yüksek heyecanları bizlere sunmaktadır.
BİZE ULAŞIN