Türkiye’nin Yurtdışı Varlıkları Arttı Yükümlülükleri Azaldı

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2014 yılsonuna göre yüzde 1,0 oranında artarak 233,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 6,0 oranında azalışla 627,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2015 ’Uluslararası Yatırım Pozisyonu’ istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2015 Nisan sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2014 yılsonuna göre yüzde 1,0 oranında artarak 233,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 6,0 oranında azalışla 627,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2014 yılsonunda -436,4 milyar dolar iken 2015 Nisan sonunda -394,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2014 yılsonuna göre 4,4 milyar dolar azalışla 122,9 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi 5,5 milyar dolar artışla 67,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2014 yılsonuna göre yüzde 23,0 oranında artışla 27,2 milyar dolar oldu.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2015 Nisan sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2014 yılsonuna göre yüzde 9,3 oranında azalışla 157,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
2015 Nisan sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2014 yıl sonuna göre 16,4 milyar dolar azalma gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2014 yılsonuna göre yüzde 13,2 oranında azalışla 53,7 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 20,1 oranında azalışla 41,7 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,0 artışla 39,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2014 yılsonuna göre 7,3 milyar dolar azalma gösterdi. 2015 Nisan sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2014 yılsonuna göre yüzde 15,9 oranında azalışla 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2014 yılsonuna göre yüzde 14,9 oranında artışla 39,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 5,1 oranında azalışla 12,7 milyar dolar oldu.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,4 oranında azalışla 90,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 3,0 oranında azalarak 90,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
BİZE ULAŞIN