Şişli Belediyesi’nden, Eylem Yapan İşçilerle İlgili Açıklama

Şişli Belediyesi tarafından, iş akdi feshedildikleri gerekçesiyle eylem yapan işçiler hakkında yapılan açıklamada işçilerin taşeron bir firmaya bağlı olarak çalıştıkları belirtilerek, “Taşeron firmalardan ihale usulü ile temin edilen hizmet ve yapım işleri kapsamında istihdam edilen kişilerin “asıl işveren” konumundaki ihaleyi yapan kurumla ilişkileri hiçbir biçimde istihdam edilmeleri ile ilgili değildir” denildi.
Şişli Belediyesi, belediye hizmet binası önünde eylem yapan işçilerle ilgili açıklama yaptı.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, işçilerin asıl işverenin belediye olmadığı belirtilerek, “Kamuoyunca da bilindiği üzere ICS ünvanlı firmaya bağlı olarak çalışmakta iken, iş akdi feshedilen yedi işçi, iş akitlerinin feshini protesto etmek ve işe geri iadelerini temin etmek amacıyla Belediyemiz Hizmet Binası önünde oturma eylemi yapmaktadırlar. İşçi kardeşlerimizin haklarını elde etmek amacıyla demokratik bir çerçevede eylem yapmalarının en tabi hakları olduğuna hiçbir şüphe bulunmamaktadır. Ancak, bu arkadaşlarımızın işe iade taleplerini Belediyemize yöneltmeleri ve iş akitlerinin feshinin muhatabının Şişli Belediyesi imiş gibi bir algı yaratmaları, hukukun maddi gerçeklerine aykırı olduğu gibi, Belediyemiz bakımından da büyük haksızlıktır. Bu nedenle hatalı bir algı oluşmaması veya oluşan hatalı algının düzeltilmesi için bu açıklamayı yapmak bir zorunluluk haline gelmiştir. İş akitleri feshedilen işçiler Şişli Belediyesi ve/veya Belediyemizin iştiraki olan Kent-Yol A.Ş. tarafından istihdam edilmiş değildirler. Bu işçi arkadaşlarımız, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bir personelli Hizmet Alımı İhalesi nedeniyle, Belediyemize hizmet veren ICS ünvanlı firma tarafından istihdam edilmekte iken, iş akitleri aynı işveren firma tarafından feshedilen kişilerdir” denildi.
Asıl işverenin belediye olmadığının belirtildiği açıklamada, “Bilineceği üzere, taşeron firmalardan ihale usulü ile temin edilen hizmet ve yapım işleri kapsamında istihdam edilen kişilerin “asıl işveren” konumundaki ihaleyi yapan kurumla ilişkileri hiçbir biçimde istihdam edilmeleri ile ilgili değildir. Esasen asıl işveren sıfatı ile belediyemizin, ihale kapsamındaki işin niteliklerine uygun kişilerin istihdam edilmeleri ile ilgili genel şartları-vasıfları belirlemek dışında kimlerin istihdam edilecekleri hususuna müdahale etme yetkisi de bulunmamaktadır. Asıl işveren olarak sorumluluğumuz, istihdam eden firmanın, işçilere olan ücret, tazminat ve sair maddi haklarının ödenmesindeki müşterek ve müteselsil sorumluluktan ibarettir” ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Belediyemizin, işçi arkadaşlarımızın iş akdinin, bünyesinde bulunduğu işveren tarafından feshedilmesinde herhangi bir istemi veya doğrudan veya dolaylı rolü bulunmamaktadır. Ancak iş akdinin işvereni tarafından feshedilmesini önleyebilecek hukuki bir yetkisi de bulunmamaktadır. Bu hukuksal konuma karşın işçi arkadaşlarımızın iş akitlerinin feshinin tarafımızdan öğrenilmesi üzerine, firma yetkilileri ile görüşülmüş ve sorunun çözülmesine çalışılmışsa da işveren iş akitlerinin -kendilerince- haklı sebeplerle feshedilmiş olduğunda ısrarcı olmuştur. Belediyemiz hizmet binası önünde sürdürülen eyleme ilişkin hukuki boyut ve maddi gerçeklikler çerçevesinde, işçi arkadaşlarımızın en temel demokratik hakları olarak gördüğümüz, işe geri alınma isteklerinin muhatabının Belediyemiz olmadığı; bu arkadaşlarımızın yanlış yerde ve yanlış muhataba karşı talepte bulundukları veya protesto ettiklerinin kamuoyunca bilinmesinde yarar bulunmaktadır.”
BİZE ULAŞIN