Yaşam boyu öğrenenler işsiz kalmaz

Yaşam boyu öğrenenler işsiz kalmaz
İnsan kaynakları seçme, yerleştirme ve danışmanlık şirketi Randstad'ın "Workmonitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırması Raporu" yayınlandı. Buna göre global katılımcıların yüzde 86'sı yeni istihdam alanları yaratmak ve işsizliğin önüne geçmek için kilit noktanın 'yaşam boyu öğrenme' olduğuna inanıyor.

YENİDEN EĞİTİM GEREKİYOR
Araştırmaya katılan çalışanlar sahip oldukları işi koruyabilmek için sürekli öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Küresel çapta yüzde 86'lık kesimin düşüncesi bu yönde iken, yüzde 97'lik oranla Meksika birinci sırada geliyor. Araştırmaya Türkiye'den katılanlar da yüzde 90'lık oranla aynı fikirde olduklarını ifade ediyor. Araştırmaya göre uygun eleman bulunamaması nedeniyle boş kalan pozisyonların doldurulması için, iş arayanların mümkün olduğunca yeniden eğitilmesi gerekiyor. Global olarak katılımcıların yüzde 88'i bu düşünceyi desteklerken, Türkiye'den katılımcıların yüzde 85'i de işsizlik problemi yaşayanların eğitimle desteklenerek işgücüne kazandırılmasını doğru buluyor. Global olarak yüzde 69'luk katılımcı, gelecekte kendi ülkelerinde uzmanlık gerektiren bazı pozisyonların doldurulamayacağını düşünüyor. Yerli çalışanlarla doldurulamayacak boşluklar için yurtdışından insanları cezbetmenin mümkün olabileceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 59.
Kendi ülkesinde iş bulamayan, ancak yurtdışında çalışma imkânıyla karşılaşan kişiler geçici olarak yurtdışına gitmeye sıcak bakıyor. Bu yönde olumlu yanıtın en çok verildiği ülke yüzde 85'lik oranla Meksika olurken, Türkiye yüzde 65'lik oranla 8'inci sırada yer alıyor.
BİZE ULAŞIN