Güneşle gelen güç yatırıma dönüşüyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'nın 2017 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulanması planlanan “Güneşle Gelen Güç" isimli projenin destek sözleşmesi Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayati Gürkan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen arasında imzalandı.

Güneşle gelen güç yatırıma dönüşüyor

Erzincan'da güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik olarak tasarlanan proje kapsamında; Türkiye'nin ve Erzincan'ın sahip olduğu güneş enerji potansiyelinin etkin bir şekilde değerlendirmesine katkı sağlanması, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda iyi uygulama örneği oluşturulması, karbondioksit emisyon değerlerinin azaltılması, enerji ihtiyacının çevreye zarar vermeyen teknolojilerin kullanılması suretiyle karşılanmasına yönelik farkındalığın artması ve Türkiye'nin enerji temininde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması amacıyla Erzincan'ın Aydoğdu Köyü'ndeki 121 ada 10 parsellik alana güneş enerjisine dayalı üretim tesisi inşa edilecek.

Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret eden Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, "Güneşle Gelen Güç" isimli projenin hem gelecekteki yatırımcılar için hem de 23 ilde yatırımın çekilmesi için uygulanan cazibe merkezleri programının da tamamlatıcı ve cazibesini artırıcı bir unsuru olarak ortaya çıkacağını kaydetti.

Demirdöğen, Erzincan'ın da içerisinde yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) 2014 - 2023 bölge planında bölgenin ayırt edici özelliği olarak belirtilen güneş enerji potansiyelinin "Güneşle Gelen Güçö projesi ile daha fazla ortaya çıkacağını aktararak, bu proje ile enerji girdilerinin düşeceği, bölge planının bölgede üretilen ham maddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesi ekseni alanında yer alan bölgeye işletme ve imalat sanayi yatırımlarının çekilmesi önceliğine de doğrudan katkı sağlayacak bir temel oluşturacağını söyledi.

Vali Ali Arslantaş ise, "Güneşle Gelen Güç" projesinin en önemli hedefinin Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) işleyişine ve devamlılığına katkıda bulunmak olacağına dikkat çekerek, böylelikle içinde bulunulan süreçte ve gelecekte yatırım yapacak yatırımcılar için cazip imkânları ve yüksek maliyetler açısından en uygun çözümleri üretmeyi başarmış modern teknolojik imkanlara sahip bir sanayi bölgesi konumuna getirmenin projenin özel hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 65 firma, fabrika, üretim tesisi ve atölye ile proje safhasındaki 12 tesisin, inşaat aşamasındaki 8 tesis, trafo bölgesi dolaylı olarak OSB içerisinde yer alan kamusal alanlarında projenin hedef kitlesi arasında yerini alacağını belirten Vali Arslantaş, enerji üretiminde doğal kaynaklardan yıllık ortalama 1.617.611 kWh enerji üretiminin gerçekleştirilmesinin ekonomi için nihai bir kazanım olacağını öte yandan çevresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda bölge halkının doğal yaşam alanlarındaki refahı, sağlığı ve pozitif çevresel etkileri açısından önemli bir örnek uygulama olacağına değindi.

BİZE ULAŞIN