Mehmet UZEL: Markalaşmak

Günümüzde en popüler konulardan birisi marka olmak. Şirketler marka olmak için birçok faaliyetler gerçekleştirmekte ve bu uğurda bütçelerinden çok ciddi harcamalar yapıyor. Bu yüzden marka kavramı son yıllarda ülkemizde sıkça karşılaşılan kavramlardan birisi oldu. Marka mal ve hizmetleri ile ilgili olarak tüketicinin zihninde algılanan değerdir. Marka mal ve hizmetleri ile kendisini rakiplerinden ayrılmasını sağlayan bir olgudur. Marka karşılıklı ilişkiye bir söz ve kalite garantisidir. Marka bir şirket ve bu şirketin müşteri arasında bir ilişki kurar. Güçlü bir markayı ayırt etme, tercih oluşturma, bir prestij markasına hakim olma becerisine sahiptir. Bir marka birbiri ile ilişkili 4 temel unsurdan oluşur. -Tatmin: Müşterinin bir mal ya da hizmetin satın alma ve kullanma sürecinden beklediği ve istediği ana tatmini temsil etmektir. -İşbirliği: Çok sayıda tüketici bir mal ya da hizmetle ya da ilgili pazarlama faaliyetlerinde etkileşimde bulunarak bir markayı oluşturur. -İlişki: Alıcı/satıcı arasında ortaya çıkan işbirliği bir ilişkiyi de beraberinde getirmektedir. -Öykü: Her markanın küçük ya da büyük olsun mutlak suretle bir öyküsü vardır. Bir marka tüketici zihniyetinde ne derecede az ayrıcalıklı ya da farklı ise rakipler için kendilerine bir yer edinebilecekleri alanların sayısı o derece artmaktadır. Böylece söz konusu marka, daha az özgün hale gelir. Bir marka tüketici nezdinde ne kadar ayrıcalıklı hale gelmiş ise gerçek marka haline gelmiş olur. Marka olmak herkesin istediği, olmaya çalıştığı, markalaşma konusunda milyonlarca doların harcandığı bir konu. Marka olmak sadece bol reklam vermek değildir. Öyle olsaydı bugün reklamı en çok verenlerin markalaşma sürecinin tamamlamış şirketler olduğuna tanıklık ederdik. Ancak markalaşma sürecinde sadece reklam yetersiz kalıyor. Bunun için işletmelerin reklam bütçesi kadar dikkatte alması gereken bir diğer konu da zihniyet değişiminin olması. Bu çok kolay bir durum değil. Maalesef bugün hala birçok işadamları çalışanlarını eğitmekten bile isteksiz iken markalaşma yatırımına bütçe ayırması sürpriz oluyor. İş adamlarının şunu bilmesi gerekiyor. Markalaşma süreci hemen karşılığı alınacak bir durum değil. Markalaşmanın karşılığı, uzun vadede alınıyor. Bu karşılığı işletmeler kar olarak görebildikleri gibi bilançolarında ve gelir tablolarında yaratıkları pozitif değer ile de görebilme imkânlarına sahipler. Burada ilk nokta tepe yönetiminin markalaşmanın önemini kavraması lazım ki en alt kademe de çalışan insanlar da bu durumun önemini kavrasınlar.
BİZE ULAŞIN