Şeker Fabrikasında atıksudan biyogaz elde edilmeye başlandı

Şeker Fabrikasında atıksudan biyogaz elde edilmeye başlandı

Kayseri Şeker Fabrikasında, şeker pancarının havuzlarda yıkanması ve yüzdürülerek işletmeye alınmasını sağlayan atıksudan biyogaz elde  edilmeye başlandı.

  • DHA
  • Kayseri Bölge
  • Cuma 13.10.2017 10:20

Kayseri Şeker Fabrikası "Biyogaz-Pancargaz" üretimi bin metreküp hacimli çift membran depolama balonu aracılığı ile yapılıyor. Saatte 350 metreküp biyogaz'dan elde edilen enerjinin 700 kilowatt/saat elektrik enerjisine eşdeğer olduğu ve günde 8 bin 400 metreküp olmak üzere Kayseri Şeker Fabrikasının 100 günlük kampanyası süresince yaklaşık 840 bin metreküp biyogaz elde edilmesi hedefleniyor. Yapılan proje sonucunda küresel ısınmayı azaltmanın yanında ekonomik olarak da yaklaşık 600 bin TL katkı sağlanması bekleniyor. Atık suların ve biyogaz oluşumu ile ilgili çalışmalar hakkında açıklama yapan Kayseri Şeker Fabrikası Çevre Yönetim Birimi Personeli Kimya Mühendisi Ayşe Demir, "Fabrikamızda pancarın yıkanması, yüzdürülmesi ve işletme içerisindeki proses suları Kayseri Şeker Fabrikamızın bünyesinde bulunan atık su arıtım tesisindeki lagünlerimizde birikmektedir. Biriken sular su kirliliği kontrolü yönetmeliği gereği arıtım yapılmak suretiyle sınır değerlerin altında arıtılıp alıcı ortama deşarj edilmektedir. Bu arıtımımız esnasında proses gereği anaerobik reaktörde saate 300- 350 metreküp biyogaz oluşmaktadır. Bu biyogazın yüzde 75-76 içeriği metandır. Bu proses gereği oluşan biyogaz içindeki metan muhtevası literatür değerlerinin oldukça üzerinde olduğu için bizde bunu değerlendirmek istedik. Metan yüzdemiz çok fazla ve fabrikamız bünyesinde bu amaçla kullanabileceğimiz ve doğalgaz ile çalışan paket kazanımız bulunmaktadır. Sadece yakıt türünü değiştirerek biyogaza dönüşüm yapmayı başardık. Daha sonra ekosmart firmasıyla beraber bu doğal gaz kazanımızı da değerlendirdik. Denemelerimiz başarılı bir şekilde devam ermektedir" ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker Fabrikası Çevre Yönetim Birimi Personeli Çevre Mühendisi Mahmut Şafak Çınar ise, "Biyogaz üretimi mevcut kurulu tesisimizde zaten vardı. Anarobik reaktörlerimizde oluşan biyogaz yasal mevzuatlar ve güvenlik tedbirleri gereği 2006 yılından beri doğaya direk salınamayacağı için kontrollü bir şekilde yakılarak salınıyordu. Biz fabrika olarak enerji ihtiyacımızı kömür ve doğal gazdan karşılıyoruz. Bu yakıt türlerinden yerli kömür haricinde ithal kömür ve doğalgaz ihtiyacımız nedeniyle enerji üretiminde diğer sektörlerde de olduğu gibi dışa bağımlı bir işletmeyiz. Bunun önüne geçebilmek için mevcut biyogazımızı değerlendirmek maksadıyla yöneticilerimizle yapılan görüşmeler sonunda bir sistem kurmaya karar verildi" şeklinde konuştu.

BİZE ULAŞIN