Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. İbrahim Özcan:

Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. İbrahim Özcan:
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan yaptığı açıklamasında SES Sendikası’nın iddialarına cevap verdi.
’Son günlerde SES sendikası tarafından kamuoyuna karşı Hastanemiz yönetimi “kanun tanımaz, hukuk dışı” gibi ifadelerle haksız ve yanlış bir şekilde itham edilmektedir. Bu nedenle konuyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gerekliliği doğmuştur" ifadesinde bulunan Doç Dr. İbrahim Özcan, "Hastanemiz yöneticiliği mevcut kanun, yönetmelik, yönerge ve mevzuat hükümlerine tamamen uygun bir şekilde iş ve işlemlerini yürütmekte olup, her türlü hukuki denetime de açıktır. Habere konu olan ve sendikal faaliyetle hiçbir ilgisi bulunmayan olay; bir hemşirenin kendi talebi doğrultusunda gerçekleştirilen birim içindeki bir yer değişikliğidir.
Hemşire Çağdaş Ozan TİMUR 26/05/2015 tarihinde Yöneticiliğimize iletilen dilekçesinde yer değişikliği talep etmiştir. Dilekçesinde doktorların tavır ve tutumlarından rahatsız olduğunu söylemekte, fazla mesailerden şikâyet etmektedir. Ayrıca Ortopedi bölümünde hemşire fazlası olduğunu ifade etmekte ve bu sebeplerle yerinin değiştirilmesini talep etmektedir. Aynı kişilerin basına verdikleri demeçlerde bunun tam tersini iddia etmeleri ayrıca manidardır" dedi ve şunları söyledi:
"Kayseri İl Merkezindeki tüm yataklı tedavi kurumları 14.09.2011 tarihinden itibaren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı altında birleştirilerek, tek hastane olarak hizmet vermektedir. Çağdaş Ozan TİMUR’un 26.05.2015 tarihli dilekçesindeki isteği doğrultusunda, Yönetimimizce sadece hastane içerisinde çalıştığı birim değiştirilmiştir. Ortopedi Kliniği yerine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde çalışmaya devam etmektedir.
Konu ile ilgili olarak şunları da kaydetmenin doğru olacağını düşünüyoruz; SES iş yeri temsilciliği görevini yürüttüğü iddia edilen hemşire ve diğer tüm sendikaların iş yeri temsilcilerinin mevzuata uygun olup olmadığı ve gerçek bir iş yeri temsilciliği hüviyeti bulunup bulunmadığı 15/04/2015 tarihli yazı ile SES sendikasından ve tüm sendikalardan istenmiş ancak cevap gelmemiştir. 10/07/2015 tarihinde ikinci bir yazı ile SES genel merkezinden, mevzuattaki iş yeri temsilciliği gerekliliklerini sağladıklarının belgelendirilmesi istenmiştir. Halen bu konuda da hastane idaresine ulaşan bir belge mevcut değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
BİZE ULAŞIN