Miraciye Bursa'da yaşatılıyor

Miraç kandili olan çarşamba günü Safiye Hatun Vakfiyesi gereğince Hoca Muslihiddin (mahkeme) camii'nde ikindi namazını müteakip miraciye okunacak.

Perşembe 30.05.2013 00:00
ABONE OL
Bursa'da Miraç Kandili dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in göğe çıkışını konu edinen divan olan Miraciye, Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde okunacak.
Safiye Hatun'un 1888 yılındaki vakfiyesi gereği İbrahim Paşa Mahallesi'nde Bursa Kız Lisesi karşısında bulunan Hoca Muslihiddin Camii'nde her Miraç Kandili'nde miraciye okutuluyor.

Kutbü'n-n'yî Osman Dede'nin aruz vezninde düzenlediği Miraciye, Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul'dan gelen bir ekibe okutturuluyor. Bu yıl 5 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Miraç Kandili'nde, ikindi namazından sonra, Miraciye kıraat edilecek ve cemaate süt ikram edilecek. 125 yıl önce başlatılan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında inkitaya uğrayan bu vakfiye, 3 yıldır her sene Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tekrarlanarak yaşatılıyor.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kara, Mir'ac'ın merdiven, yükselmek anlamına geldiğine işaret ederek, "Peygamber Efendimizin hayatında vuku bulan en deruni hal ve olaylardan biri olan miraç, Müslümanların gönül hayatlarıyla katedebilecekleri veya kazanabilecekleri yol ve imkanlara ışık tutması bakımından önemlidir. Mirac a Kur'an-ı Kerim'in İsra ve Necm Surelerinde temas edildi. Bu sürelerin ismi dahi bir konuya dikkatimizi çekmek istemektedir.

İsra, gece, gece yürüyüşü, Necm ise yıldız anlamına gelmektedir. Dini deruni hayat için gece (leyl) ve yıldızlar pek çok zenginliği barındırırlar. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde gece ve yıldıza dikkat çekilmekte, bazen yüceliklerine işaret etmek için onlar üzerine yemin edilmektedir. Gece ibadet etmenin, dua ve yakarışın önemine dikkat çekilmektedir. Vahiy gibi en önemli konulardan birisi olan Mirac, İslamiyet'teki en önemli konularından birisidir. Derviş ve sanatkarlar bazen mensur, bazan manzum bir şekilde bu olayı anlatarak onu tekrar yaşamış ve paylaşmışlardır. Zamanla bu duyguları kaleme almaya başlamışlar ve Miraciye geleneğinin oluşmasına zemin hazırlamışlardır.

Mutasavvıflar gönül dünyalarında meydana gelen yücelişleri ifade etmek için miraç kelimesini de kullanmışlardır. Tezkiretü'l Evliya'da Feridüddin-i Attar, Bayezid'i Bistami'nin miracını uzun uzun anlatır. Günümüzde dergahların azalması ile unutulan Miraciye geleneğinin vakıflar eliyle yaşatılması ve yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple Bursalıların bu programa iştirakleri önemlidir. Hatta Bursa'da miraciye okuyabilecek sesi güzel arkadaşlardan bir ekip oluşturulması da gelecek için faydalı olur" diye konuştu.