Millennials nedir, Millennials ne demektir?

"Milenyumdan önce doğanlar" olarak türkçeleştirilen bu kelime kuşak ve nesil olarak adlandırılır ve diğer adıyla da Y jenerasyonu adı verilebilir. 1980'li ve 1990'lı doğum yıllarına sahip nesildir.

Millennials nedir, Millennials ne demektir?

Milenyum nedir?

Milenyum, bin yıla eşit bir zaman dilimidir. (Bu sözcük Latince mille; bin, ve annum, yıl kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir). Terim daha çok takvim milenyumları için kullanılır.

Y jenerasyonu nedir?

Y nesli, teorik olarak Amerikan Kültürü'nde X nesli'nden sonra gelen kuşaktır. 1980 ile 2000 yılı itibariyle doğmuş olanları kapsadığı söylenir ; ancak nesil Vietnam savaşı sonrasında, çoğunluğu ekonomist (iktisatçi) olan aralarında masonlarından tutun, dünya'nin dört bir yanındaki ülke insanlarının (Japonlar dahildir) bir nevi topluca yarattığı dünya'nin ilk global nesildir.

Vietnam savaşı 1975 yılında sona erdi. Vietnam savaşı'nin başladığı 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iktisatçılar kontrol edilebilecek yeni bir nesil yaratmak amacıyla X nesli planını ortaya koydu. Fikir olarak global olan, ancak küresel dünya ile kontak kurulmadan yaratıldığı için tıpkı Vietnam savaşı gibi başarısızlıkla sonuçlandı. Savaş sonrasında bu sefer dünya'daki birçok uzman'in analizleri doğrultusunda Y nesli başlatıldı.

BİZE ULAŞIN