Savcının Hukuk Zaferi

Ordu’da, yeni doğan ikiz bebeklerine aşı yaptırmayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayyayla ve öğretmen eşi Reyhan Ayyayla, Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından mahkemeye verildi. Ordu Aile Mahkemesi, çocuklara ilerideki dönemde zarar vermemesi için aşı yapılmasını istemeyen Ayyayla çiftinin bilimsel araştırma ve verilere dayalı 8 sayfalık savunmalarını dikkate alarak ikiz bebeklere sağlık tedbiri uygulanması istemini reddetti.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde cumhuriyet savcısı 41 yaşındaki Hüseyin Ayyayla ile öğretmen eşi Reyhan Ayyayla (29) çiftinin 2.5 ay önce normal doğumla ikiz bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerine ’Muhsin’ ve ’Nergis’ adını veren Ayyayla çifti, çocuklara Hepatit B aşısı olması için Aile Sağlığı Merkezi’ne davet edildi. Aşı içerisinde sağlığa zararlı maddeler olduğunu iddia ederek riskleri nedeniyle Ayyayla çifti ikiz bebeklere aşı yaptırmak istemeyince Aile Sağlığı Merkezi tarafından tutanak tutuldu. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi tarafından tutulan bu tutanağı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne gönderdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de, Ordu Aile Mahkemesine başvurarak Ayyayla çiftinin aşı yaptırmadığı ikiz bebekleri ’Korunma ihtiyacı olan çocuklar’ kapsamında değerlendirerek çocuklar hakkında sağlık önlemi alınması için istekte bulundu.
SEKİZ SAYFALIK BİLİMSEL SAVUNMA
Eşi ile birlikte haklarında açılan bu davaya karşı hukuk mücadelesi başlatan savcı Hüseyin Ayyayla, aşının zararları, henüz yeni doğan bebekleri için şuanda ve ileri ki yıllarda bebekleri üzerinde yapacağı olumsuz etkileri çok ayrıntılı ve bilimsel verilere dayalı olarak araştırdı. Ayyayla, 0-2 yaş grubundaki küçük çocuklara aşı yapmanın risklerine dikkat çekti. Çeşitli üniversitelerdeki bilim adamlarının aşı üzerinde yaptığı bilimsel araştırmaları da örnek gösteren Hüseyin Ayyayla mahkemeye 8 sayfalık savunma vererek ikiz bebeklerine uygulanması istenen sağlık tedbiri önleminin reddedilmesini istedi.
“MEVZUATLARDA ‘ZORUNLU AŞI’ HÜKMÜ YOK”
Hüseyin Ayyayla, savunma dilekçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün, sağlık önlemi uygulama isteminin yerel mevzuata ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğunu, çocuğun velisinin muvafakatı olmadan ve herhangi bir tıbbi zorunluluk bulunmadan çocuğa herhangi bir tıbbi tedavi uygulanmasının Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre mümkün olmadığını vurguladı. Hüseyin Ayyayla, savunmasında şu görüşlere yer verdi:
"Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün, yeni doğan bebeklerine aşı yaptırmak istemeyen aileler hakkında sağlık tedbiri uygulanmasına ilişkin talebi ’Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 5/1-d maddesinde ’Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz’, aynı yönetmeliğin 22/1 maddesinde ’Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz’ hükümlerine aykırıdır. 9 aylık hamilelik süreci sonunda, normal doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Muhsin ve Nergis bebekler için aşağıda maddeler halinde açık ve net bir şekilde belirtildiği üzere sağlık için bir çok ağır riskler içerdiği tıbben tespit edilmiş olan aşı olmak gibi tıbbi bir zorunluluklarının bulunmamasına ve doğan her çocuğa aşı yapılması gerektiğine ilişkin bırakın kanunla bir düzenleme yapılmış olmasını yazılı hiçbir mevzuat hükmünün de bulunmamasına rağmen böyle bir talepte bulunulması hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilip sağlık tedbiri talebinin reddine karar verilmelidir."
“AŞILARIN YARARDAN ÇOK ZARARI VAR”
Ayyayla, birçok çocuk hekiminin, nörolog, psikiyatri uzman ve ebeveynler tarafından bazı bilimsel ipuçlarına dayanarak son yıllarda yaygınlaşan otizmdeki artıştan bazı aşılarda bulunan timerosal (civa) ve alüminyum gibi metallerin sorumlu olduğuna dair iddialar bulunduğunu belirterek, “Aşılardaki bir başka sorun aşı mikroplarının patentlenme sorunudur. Bilindiği üzere ilaç firmaları patentleriyle para kazanır. Doğal bakteri ve virüslerin patentlerini alamazlar. Bu yüzden genetiği değiştirilmiş mikropla aşı hazırlarlar. Bu aşıların uzun vadeli zararları hakkında, aşı olmamızı şiddetle tavsiye eden tüm hekimler dahil hiç kimsenin yeteri kadar bilgisi yoktur. Buradan anlaşılacağı üzere aşıların insan sağlığı üzerinde yararlarından fazla zararları ortadadır” dedi.
"AŞILARIN MUHTEMEL RİSKLERİ ANLATILMIYOR”
Hüseyin Ayyayla savunmasında, çocuklara şiddetle aşı yapmalarını öneren hekimlerin, hasta hakları yönetmeliğinin 15’inci maddesi uyarınca tüm anne-babaları çocuklarına yaptıracakları aşı ile ilgili olarak, bu aşının içerdiği maddeler ve muhtemel risklerinin ne olduğu hususlarında bilgilendirme yükümlülükleri olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Hiçbir anne-babaya aşıların içeriği ve muhtemel riskleri hakkında bilgi verilmemektedir. Aşı yaptıran her çocukla ilgili döner sermayeden alınacak maddi menfaatin hesabı yapılarak anne-babaların çocuklarına zorunlu olarak aşı yaptırmaları gerektiği noktasında baskı yapılmaktadır. İzah ettiğimiz nedenlerle velisi bulunduğumuz Muhsin ve Nergis Ayyayla bebeklere aşı yaptırmak istemiyoruz."
MAHKEME TALEBİ REDDETTİ
Ordu Aile Mahkemesi, karşılıklı savunmaların alınmasından Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün talebini reddetti. Savcı Hüseyin Ayyayla yerel mahkemenin verdiği kararın Türkiye’de yeni doğan bebeklerine aşı yaptırmak istemeyen aileler için emsal olacağını ifade etti.
BİZE ULAŞIN