Buror Teras İle Ağaçlandırma Daha Kolaylaştı

Buror Teras İle Ağaçlandırma Daha Kolaylaştı
Adana Orman Bölge Müdürlüğünde 2012 yılından beri ağaçlandırma çalışmalarında başarıyla uygulanan buror teras yapımına, Kadirli işletmesinde devam ediliyor. İşletmenin 2015 yılı yapay gençleştirme programında bulunan 281 hektar saha ihale edilerek buror tipi teras yapımına başlandı.
Savrun Şefliği 201 nolu bölmede başlayan çalışma dolayısıyla Adana Orman Bölge Müdürlüğü Silvikültür Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen bir tatbikat düzenlendi. Tatbikata Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Akkız, Silvikültür Şube Müdürü Vekili Harun Başeğmez, Ağaçlandırma Şube Müdürü İlhan Köse, İşletme Müdürü Zafer Kızıl ve Şube mühendisleri ile işletme teknik elemanları katıldı.
Buror tipi teraslar hakkında bilgi veren ve teknik şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda uygulamalar yaptıran şube müdür vekili Harun Başeğmez, teras yapımında en önemli hususun terasların aplikasyonu olduğunu, yüzde 40 ve yukarı meyillerde bu tip terasların daha düz yerlerde ise dozer ile toprak işlemesinin yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca yapılacak buror terasların eşyükselti eğrilerine paralel olmasını, yan kazılarla alt toprak işlenerek 60-80 santimetre derinliğinde ve 100-120 santimetre genişliğinde olacak şekilde içeriye doğru yüzde 20-40 eğim verilerek teras formunun kazandırılmasını sözlerine ekledi.
Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Akkız ise ağaçlandırma çalışmalarında buror tipi terasların başarıyı artırdığını, yapımının kolay ve daha az işçilik gerektirdiğini, erozyona sebebiyet vermemesi dolayısıyla doğa dostu olduğunu ve teras yüzeyindeki diri örtünün yapılan toprak işlemesi neticesinde tamamen temizlendiğinden ileride yapılacak bakım çalışmalarında bu durumun masrafları azalttığını belirterek bu konudaki deneyimlerini aktardı.
BİZE ULAŞIN