Kaskoda fiyatı ucuz olanı değil hasarı çabuk ödeyeni seçin

Binlerce TL verip satın aldığınız otomobilinizi seçerken gösterdiğiniz özeni kasko yaptıracağınız sigorta şirketini seçerken de gösterin. Mağdur olmayın

  1. Haberler
  2. Otomobil
Salı 23.09.2009 ABONE OL
K asko yaptırırken öncelikle fiyata değil, hasarı en çabuk ve eksiksiz ödeyen firmaları tercih edin. Binlerce TL verip satın aldığınız otomobilinizi seçerken gösterdiğiniz önemi, kasko yaptıracağınız sigorta şirketini seçerken de gösterin. Çünkü, poliçelerinizi öderken iyi ilişkiler içinde olduğunuz sigorta şirketinizle başınız otomobiliniz çalındığı zaman ağrıyabilir. Poliçede belirtilen araç değerinin, aracınız yeni ise anahtar teslim fiyatı, kullanılmış ise piyasa fiyatı ile aynı olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ferdi Kaza Sigortası ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasından verilen teminatlara ve ödenecek prime dikkat edilmesi lazım. Piyasada primi düşük göstermek amacıyla bu teminatlar düşük tutuluyor. Ayrıca poliçedeki genel ve özel şartların iyi okunması gerekiyor. Grev, lokavt, deprem, sel gibi teminatların bulunup bulunmadığının kontrol edilmeli. Teminatlar dışında dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise primlerin ödeme tarihleri. Çünkü poliçede yazılı tarihlerden itibaren 15 gün içinde prim taksiti ödenmediği takdirde, sigorta teminatı durduruluyor. Bu tarihten sonra meydana gelecek hasarlar ise ödenmiyor. Prim taksitleri acentelere veya şirketlere elden yatırıldığında karşılığında mutlaka makbuz alınması gerekiyor.

ÖDENMEYEN PRİMLER
Kasko, ilk taksitin ödendiği andan itibaren, sigortacının, sigortalıya, poliçesini teslim etmesi ile birlikte başlar. Prim borcu sigortalı tarafından sigorta şirketine belirlenen tarihten sonraki 30 gün içinde ödemezse sigorta şirketi, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Kasko sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, öğle saat 12:00'de başlar ve 365 gün sonra öğle saat 12:00'de sona erer.

BUGÜN NELER OLDU