Değişen çalışma şartları ofisleri farklılaştırıyor

Teknolojiyle birlikte çalışma kültürleri değişiyor. Bu değişim alışılmışın dışında ofisler yaratılmasına sebep oluyor. Yeni nesil ofislerde çalışanlar sadece bir masaya sahip olmuyor, ofisin farklı imkanlar sunan mobilyalarıyla aynı mekan içinde, kimi zaman yalnız başına, kimi zaman da kalabalık toplantılar yaparak çalışabiliyor

Değişen çalışma şartları ofisleri farklılaştırıyor
İnsanoğlu Sanayi Devrimi sonrasına kadar ağırlıklı olarak ayakta çalıştı. Ancak endüstriyelleşme ile birlikte ortaya çıkan vizyon belirleme, planlama yapma, düşünme ve yaratıcılık gibi ihtiyaçlar, oturarak çalışma dönemini başlattı. Artık beyaz yakalılar dediğimiz bu çalışan sınıf, bir iş gününün büyük bölümünü kapalı mekanlarda ve oturarak geçiriyordu. Bu durum ruhsal ve bedensel olarak farklı sorunlar ve farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak teknolojik gelişmelerle birlikte herkesin bireysel performansa odaklandığı, sadece benzer fikirlerin bir arada yaşadığı ofisler eskide kaldı. Kübik sitemlerin, kapalı ortamların, bölümlendirilmiş alanların ve kilometrelerce öteden fark edilen hiyerarşik düzenlerin önceliğini yitirdiği söylemek çok da yanlış olmaz. Günümüz çalışanının ihtiyacı her dakika değişebiliyor. Kapalı ofislerde çalışsak bile eski masabaşı çalışma kültürü zamanla farklılaşıyor. Bugün bazı ofislerde masanın bir kişiye ait olması bile şart değil. Neredeyse herkesin kendine ait tableti ve dizüstü bilgisayarı var. Ofis mobilyaları ne kadar çeşitli hale gelirse, çalışma biçiminin esnekliği de o oranda artıyor çünkü çalışanların ihtiyaçları sürekli değişiyor. Toplantıya aniden finans bölümünden birinin katılması gerekliliği oluşabiliyor. Bu ihtiyaca uyum sağlayabilen ofis mobilyaları hem çalışanın işini kolaylaştırıyor, hem de işin bitiş süresini kısaltıyor. Bununla beraber iş hayatında sosyal ilişkiler, spor ve yaratıcılığa verilen değer artıyor. Küresel şirketler çalışanlarından daha fazla verim alabilmek için kampus ofisler yaratıyor. Bu yapılar, çalışanların rahat ve huzurlu hissettiği, ileri teknoloji ürünler kullanılan, geniş sosyal, eğlence ve spor imkanları barındıran yeni çalışma alanları.

OFİS ÖNEMLİ BİR YAŞAM ALANI

Yeni nesil şirketler ofislerini çalışanların kendilerini ifade edebilecekleri, yaratıcı olabilecekleri, yeni fikirler geliştirebilecekleri mekanlara dönüştürmeyi hedefliyor. Ofis ortamı çok önemli bir yaşam alanı haline geliyor. Çalışma mekanlarıyla yemek yenen, kahve içilen, spor yapılan alanların bir arada olması, çalışanları verimli hale getiriyor. Güncel ofislere yönelik yenilikçi tasarımlar arasında çalışmalarına sıkça rastladığımız tasarımcı Koray Malhan da şirketlerin ofis tasarımlarını dekorasyon kaygısıyla değil, çalışanların ihtiyaçlarına göre yapmaları gerektiğini söylüyor: "İş yapış biçimlerine göre çalışma ortamlarının ihtiyaçları çalışanların davranışları ve tutumları değişiyor. Bu da ofis ortamlarını ister istemez çok farklı tanımlıyor. Geliş gidiş saatleri, insan ilişkileri, iş tarifi ve başarı kriterleri belli olan rasyonalitenin üstünde daha endüstriyel formatta firmalar başarı getirirken,bunun ötesinde bilişim firmaları, yazılım firmaları ise saatleri belirsiz, insanların gece-gündüz haftanın her günü iş bitene kadar hafta boyu çalıştığı bir süreci getiriyor. Bu kişilerin geliş-gidiş saatlerinde bir sınırlama olmayabiliyor. Aynı zamanda bu düzende çalışanların iletişim süreçlerinde de arkadaşları ve paydaşlarıyla karşılaşma sıklıkları, birlikte iş yapma sıklıkları veya bireysel tek başına olma sıklıkları da değişebiliyor. Bu da mutlaka ofis ortamlarına, onlara sağlanan açık ve kapalı ortamların yüzdelerine, çalışanların birbiri arasındaki geçiş hızı ve şartlarına göre değişiyor. Dolayısıyla ofis şartlarını belirleyen onun dekore edilmesi değil, ihtiyaçları, üretim ve tüketim biçimlerini algılayıp buna göre oluşan kültür yapısını çözümlemek ve bu çözümlere öneriler sunmak ve bu öneriler üstünden o kişilerle paylaşmak. İnsanlar nasıl bir ofis içinde çalışacaklarını tarif edemeseler bile neye ihtiyaçları olduğunu tarif ettiklerinde nasıl bir ofiste çalışmak istedikleri soru olarak önermelerle onlara getirilebilir. Buradaki soru-cevap şeklindeki diyalog süreci onlara çok daha iyi bir ofiste yaşama fırsatı sağlayabilir."

OFİS İÇİNDE OFİSÇİKLER YARATILIYOR

Çalışma anlayışları değişiyor. Bu değişim içinde bir kişiye birden fazla sorumluluk veriliyor, bu sorumlulukların kolayca çözüme ulaşması için de farklı çalışma şekilleri gerekebiliyor. Tek bir gün içinde bir işi yaparken grup toplantısı yapıp bir araya gelerek fikirler ve süreçler üzerinde konuşulacak bu esnada da ofiste çalışan diğer insanları rahatsız etmeyecek alanlara ihtiyaç duyarken bazı anlarda ise tek başına kalıp konsantre olarak, içine kapanmak yerine daha derinlemesine düşünerek yani içine açılarak çalışılacak alanlar yaratılmalı. Tabi bir günün içinde yaşanan bu bireysel ihtiyaçlar gibi kurumdan kuruma değişen ihtiyaçlar da çok önemli. Her kurumun çalışma adabı ve seçtiği yol farklı olduğu için bu ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek şekillenmeli. Ofis içerisinde ofiscikler yaratarak alternatif çalışma alanları şekillendirmek artık yeni trend.

BİZE ULAŞIN