Bir Hanefi Yeter restrospektifi

İş Sanat Kibele Galerisi, yeni sezonun ilk sergisinde Ressam Hanefi Yeter’i ağırlıyor. İnsanın hüzünlerini, sevinçlerini, kurduğu ilişkileri tuvaline aktaran sanatçının 50 yıllık birikimi gözler önüne seriliyor

Bir Hanefi Yeter restrospektifi
Sanat eğitimine 1967 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun atölyesinde başlayan Hanefi Yeter, 1972 yılında mezun olmasının hemen ardından devlet bursuyla Almanya'da yüksek lisans yapmaya hak kazandı. Sanatçı, 1973'te Berlin Sanat Akademisi'ne kayıt olduğunda, 68 Kuşağı veya Frankfurt Okulu olarak adlandırılan ve Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas gibi düşünürlerin fikirlerinden beslenen öğrenci hareketlerinin yoğun olduğu bir ortamda kendini buldu. Almanya'da kendini hissettiren işçi göçü, Çernobil vakası, Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi gibi konular, Yeter'in bu dönemde ürettiği eserleri etkiledi.
Eğitimini tamamladıktan sonra yaşamını uzun yıllar Almanya'da sürdüren Hanefi Yeter, yaklaşık 30 yıla denk düşen bu dönemi sanatının şekillendiği, geliştiği ve çeşitlendiği zamanlar olarak tanımlıyor. 2000 yılında Almanya serüvenini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Hanefi Yeter, bu dönemde yeni yaşam alanını anlamaya çalıştığı, daha kişisel temalı eserler üretti. 2005 yılı sonrasına heykel çalışmalarına başladı. Çalışmalarının alt yapısını oluşturan eskiz defterlerini kendi kişisel günlükleri olarak tanımlayan Hanefi Yeter'in, resim ve heykellerini içeren iki tane de kitabı yayınlandı.
Eser çeşitliliği ve kompozisyonları ile dikkat çeken, yapıtlarının merkezine 'insan'ı koyan sanatçının sergisinde resimlerin yanı sıra heykel ve seramikleri de yer alıyor. Eğitim hayatı boyunca, insan figürleri ile zenginleştirdiği şehir temalı çalışmalar yapan Hanefi Yeter'in resimlerinin başkarakterleri yoğurtçular, seyyar satıcılar ve hamallar gibi sokak satıcılarından oluşuyor. 90'ın üzerinde kişisel sergi açan, çok sayıda karma sergiye katılan ve eserleri çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda yer alan Hanefi Yeter'in Evvel adını verdiği retrospektif sergisi 16 Aralık'a kadar İş Sanat Kibele Galerisi'nde ziyaret edilebilir.
BİZE ULAŞIN