Meme kanserini teşhis ederken önce biyopsi!

Meme kanseri hastasına uygulanacak tedaviyi belirlemeden önce hastalığın evresi ve metastaz olup olmadığı araştırılmalıdır. Tru-Cut ya da cerrahi biyopsi, tedavi planı için onkoloğa yol gösterecektir

Gelişmiş ülkelerdeki kadınların hastalığı olarak bilinen meme kanserinin teşhisi için pek çok ileri tetkikten yararlanılır. MRG (manyetik rezonans görüntüleme), meme dokusunun yoğun olduğu genç kadınlarda ve ileri meme kanseri olanlarda tedaviye cevabın değerlendirilmesi için kullanılır. Meme koruyucu cerrahi uygulanan hastalardan da MRG istenir. Duktografi ile de meme başı akıntısı olan kadınlarda, akıntı gelen kanala kontrast madde verilerek görüntü alınır.

TÜMÖRDEN PARÇA ALINABİLİYOR
Meme kanserinde, histopatolojik (hastalıklı dokunun histolojik incelenmesinde uzmanlaşan patoloji dalı) değerlendirme için yeterli miktarda dokunun çıkarılması gerekir. Biyopsi amacıyla da değişik tetkikler kullanılır. Tru-Cut biyopsi, öncelikle tercih ettiğimiz yöntemdir. Gerekirse tümör kitlesinin bir parçası da çıkarılabilir.
Tru-Cut biyopsi ve cerrahi biyopside hematon oluşumuna (doku içinde kan birikmesi) karşı dikkatli olunmalıdır. Hematom, tümörün yayılmasını hızlandırabilir!
Tümörün lenf bezlerini tutması, büyüklüğü, hastanın yaşı ve memenin büyüklüğü; meme koruyucu cerrahi için doktorun dikkat edeceği hususlardır. Koltukaltı pozitif (+) tümör büyükse, neoadjuvan dediğimiz üç kür kemoterapi ile tümör küçültülebilir.

TEDAVİ ÖNCESİ İLERİ TETKİKLER
Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB); erken evre meme kanserli hastalarda, standart olarak uygulanır. Kanser tedavisinde rol oynayan en önemli faktörler; östrojen, progestron ve HER-2 (büyümeyi uyaran protein üreten gen) durumudur.
Tedavi başlamadan önce tam kan sayımı, laboratuvar tetkikleri, akciğer grafisi, gerekirse BT, kemik sintigrafisi, batın ultrasonografisi yapılır.
Son zamanlarda hastaların çoğuna PET yapılarak ve tümör markırlarına bakılarak (CA 15.3, CEA 12.5) tedavi planlaması yapılır. Eğer hasta metastatikse tedavi ona göre planlanır.

DÜŞÜK RİSKLER
Asya kökenli olmak.
18 yaşından önce doğum yapmak.
Menopoza erken girmek.
37 yaşından önce yumurtalıkları alınanlar.


BİZE ULAŞIN