Kanserle savaşta duaların gücü!

Kanserle mücadelede, meditasyon ve duanın manevi gücünün etkisi bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Yapılan bilimsel araştırmalar; yaraların iyileşme hızlarının arttığını, guatr ve tümör boyutlarının değiştiğini gözler önüne sermiştir

Kanserin tam anlamıyla tedavisi için birçok farklı yönden yaklaşımda bulunulması gerekmektedir. Doğal ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılan konvansiyonel stratejiler, vücuda hastalığı yenmek için ihtiyaç duyduğu fiziksel araçları da sağla 1maktadır. Ruhsal ve duygusal iyileşme güçlerini kullanan stratejiler özellikle önemlidir. Bazı durumlarda bu metotlar, vücudun hastalığa yanıtının düzenlenmesine yardımcı olur. Bazı durumlarda ise yararlar bu kadar doğrudan gerçekleşmeyebilir; örneğin iyilik hissinin güçlenmesi, felaket koşulları altında sakinlik hissinin artması ya da hayattaki gerçekten önemli şeylere daha iyi odaklanmak şeklinde ortaya çıkabilir.

RUH HALİ ETKİLİ
Psikonöroimmünoloji; duygu durum, sinir sistemi fonksiyonu ve bağışıklık sistemi arasındaki etkileşimlerin anlaşılmasına yönelik yeni bir araştırma alanıdır. Araştırmalar, birçok kişinin doğal olarak bildiği bir şeyi belgelemiştir: İnsan zihninin, sağlık durumu üzerinde büyük etkisi vardır. Özellikle ruh halimiz ve tutumumuz bağışıklık sisteminin işleme kapasitesini derinden etkiler. Yani, mutlu ve iyimser olduğumuzda bağışıklık sistemimiz çok daha iyi çalışır. Bunun aksine strese olumsuz yönde yanıt verdiğimizde ise sistem çökme eğilimi gösterir.

POZİTİF OLUNMALI
Kanser teşhisi ve yaşamı tehdit eden kronik bir hastalıkla başa çıkma stresi duyguları derinden etkilemektedir. Bu durumlarda bilinçli olarak pozitif duygu durumları yaratıp bağışıklık fonksiyonunu desteklemek mümkündür.

ÖZEL BİR DAL
Bazı kanser tedavi merkezleri, kanser hastaları ve aileleri için özel psikonöroimmünoloji programları geliştirmiştir. Bu arada diyazon pskiyatrisi; özel bir dal olarak pskiyatri içinde kurulmuştur. Bu daldaki uzmanlar büyük onkoloji merkezlerinde çalışmalarını yürütmektedir.

KANSERLİ HASTALARA ÖNERİLEN YÖNTEMLER
Gevşeme ve zihinsel imgeleme
Manevi meditasyon
Stres yönetimi
Hastalar, kadınlar ve aileler için destek grupları
Bireylere, çiftlere ve ailelere danışmanlık hizmeti
Psikoeğitimsel grup terapileri
Eğitimsel kaynaklar
Mizah terapisi

HEM MALİYETSİZ HEM DE ETKİLİ BİR TEDAVİ ŞEKLİ
Hangi inancı benimsemiş olursanız olun vücut, zihin ve ruh sağlığınızı daha iyi düzeye getirmek için duanın gücünü kullanabilirsiniz. Maliyetsiz ve etkili bir tedavi yaklaşımıdır. Bu durum bazı titiz bilimsel çalışmalarla dahi onaylanmıştır. Ayrıca günümüzde birçok hasta, manevi ihtiyaçlarının karşılanmasının iyileşme süreçlerinin bir parçası olması gerektiğini doğal olarak hissetmektedir.

İNANANLAR ÇOĞUNLUKTA
Yakın zamanda ABD'de yapılan bir ankete katılanların yüzde 79'u manevi inanç ve duanın insanların iyileşmesine yardımcı olabileceği düşüncesini onaylamıştır. Duanın etkilediği biyolojik süreçlerin bazıları şöyledir:
Enzim aktivitesi
Lösemik akyuvarların büyüme hızları
Bakterilerin mutasyon hızları
Çeşitli tohumların çimlenme ve büyüme hızları
Pacemaker hücrelerin ateşleme hızları
Yaraların iyileşme hızları
Guatr ve tümör boyutları
Anesteziden uyanmak için gereken süre
Hemoglobin düzeyleri

BİZE ULAŞIN