Kalbini tanı; onsuz olamazsın!

Kalbini tanı; onsuz olamazsın!
Türk Kardiyoloji Derneği, ortalama bir ömür boyunca 2.2 milyar kez ara vermeksizin çalışan, yaşamsal öneme haiz tek organ olan kalbi korumak ve bu konuda toplum bilincini artırmak adına birçok çalışma yürütüyor. Dünya Kalp Günü nedeniyle Dernek Başkanı Prof Dr. Mahmut Şahin kalp sağlığı ile ilgili önemli istatistikleri ve farkındalık yaratma çabalarını anlattı. Şahin "nadir de olsa bu hastalık 20'li yaşlardaki genç bireylerde de ortaya çıkabilmektedir. Kalp yetersizliği, kaliteli yaşamın tüm unsurlarını sekteye uğratmaktadır" dedi. 2011'de yapılan Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışmasında Türkiye'de erkeklerin yüzde 6.4'ünde; kadınların ise yüzde 9.8'inde anjina pektoris olarak adlandırılan kalp damar hastalığı yakınması saptanmıştır. Kalp krizi erkeklerde yüzde 2.3; kadınlarda yüzde 1.1 oranındadır. Derneğimiz tarafından yapılan Türkiye'de Erişkinlerde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri Çalışmasında (TEKHARF) 30 yaşını aşkın Türk erkeklerinin dörtte birinde (yüzde 25.2), kadınların da yarıya yakınında (yüzde 44.2) obezite tespit edilmiştir.Tüm bu risk faktörleri, kalp kasının veya onu besleyen damarların hastalıklarına, yani kalp krizine, damar darlığına veya kalp kası kalınlaşmasına yol açabileceği gibi yolun sonunda kalbimizin yorgun düşmesi olarak özetleyebileceğimiz kalp yetersizliği şeklinde de kendini gösterebilir. Kalp krizi orta yaşlarda yoğunlaşan bir hastalıktır. Sebebi de bu yılların birikimidir. Türk halkında erkeklerde 45-55, kadınlarda 55-65 yaş aralığında en sık karşılaşılır. Bu da batı ülkelerine göre 10 yıl daha erkendir. Bunda da sigara ve kolesterol yüksekliğinin iki önemli etken olduğunu biliyoruz. Gelişmiş ülkelerde yaşlı hastalığı olarak kabul edilmekle birlikte ülkemiz gerçeği 60'lı yaşları işaret etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz SELFIETR çalışmasının sonuçlarına göre nadir de olsa bu hastalık 20'li yaşlardaki genç bireylerde de ortaya çıkabilmektedir. Kalp yetersizliği, kaliteli yaşamın tüm unsurlarını (yürümekte zorlanma, sırt üstü yatamama, ayakkabısını bağlayamama gibi gündelik basit işlerde bile) sekteye uğratmaktadır.

'HAYATI SEVİYORUM, KALBİMİ DİNLİYORUM'
Türk Kardiyoloji Derneği olarak, Dünya Kalp Günü'nde hayata geçirdiğimiz "Hayatı Seviyorum, Kalbimi Dinliyorum" adlı bilinçlendirme kampanyası ile kamuoyunda kalp sağlığı ve yetersizliği hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Hastalığın belirtileri hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi hedeflediğimiz ve "Hayatı Seviyorum, Kalbimi Dinliyorum" sloganıyla başlattığımız kampanyada, kalitesi yüksek ve sağlıklı bir yaşam sürebilmede kalp sağlığının önemini vurgulayacağız.
BİZE ULAŞIN